Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi

rebulia półkulista
na stronie — występowanie