Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

płożyk wonny
na stronie — występowanie