Geocalycaceae

płożykowate
na stronie — Lophocolea (płozik)