Riccia huebeneriana Lindenb.

wgłębka Hübenera
na stronie — występowanie