występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.52 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.