Lophozia capitata (Hook.) Macoun

czubek główkowaty
na stronie — występowanie