Lophozia laxa (Lindb.) Grolle

czubek delikatny
na stronie — występowanie