Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch

bagniczka pływająca
na stronie — występowanie