Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al.

miedzik krucholistny
na stronie — występowanie