atlas-roslin.pl

chronione inne jednoliścienne

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony
objaśnienie skrótów