Chronione inne jednoliścienne

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony

Luronium natans (elisma wodna)
1.413(2)(3) ścisła

Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
1.233(1)(2)(3) ścisła

Najas flexilis (jezierza giętka)
1.226(1)(2)(3) ścisła