chronione inne jednoliścienne

na stronie: góra foto-idx dół • w atlasie: lista roślin chronionych+ uwagi
po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony