Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

kaldesia dziewięciornikowata
Alisma parnassifolium L. · Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl.
na stronie — występowanie · znaleziska
Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

copyright © by Ryszard Kamiński XL

Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

kwiaty

Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

nasiona

Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

podwodny pęd z turionami

Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

turiony

Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.414 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Wymaga ustalenia strefy ochronnej w formie całego zbiornika wodnego w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska (4.12).
wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20080821.1.pgl - Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata); jez. Nietopersko

2f · 20080821.1.pgl
leg. Paulina Gielniak
/jez. Nietopersko/

znalezisko 00010000.5.rkam - Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)

7f · 00010000.5.rkam
leg. Ryszard Kamiński