atlas-roslin.pl

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. [🔉 kal·de·si·a]

kaldezja dziewięciornikowata
Alisma parnassifolium L. · Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl.
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
copyright © by Ryszard Kamiński XL
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
kwiaty
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
nasiona
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
podwodny pęd z turionami
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
turiony
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Alismataceae (żabieńcowate)kl 5963

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.414 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku. Wymaga ustalenia strefy ochronnej w formie całego zbiornika wodnego w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska (4.12).
ekologiczne liczby wskaźnikowe Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080821.1.pgl - Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata); jez. Nietopersko
080821-1
leg. Paulina Gielniak
/jez. Nietopersko/ #2
znalezisko 00010000.5.rkam - Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
5
leg. Ryszard Kamiński #7