atlas-roslin.pl

Cl. Monocotyledoneae

jednoliścienne
Lilianae · Liliopsida · monocots
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta »
Ord.  Chloranthales
Fam.  Chloranthaceae
Cl.  Monocotyledoneae (jednoliścienne)
Ord.  Acorales (tatarakowce)
Fam.  Acoraceae (tatarakowate)
Ord.  Pandanales (pandanowce)
Fam.  Stemonaceae
Fam.  Ceratophyllaceae (rogatkowate)
nadrzędne klucze:kluczkl 2819
↓nie(z) rzęsowate
Lemnaceae
XL
porównanie krajowych przedstawicieli rodziny rzęsowate (Lemnoideae)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· U nas kwitną sporadycznie.
↑nie (z) inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga najwyżej z 1 parą naprzeciwległych liści lub ulistnienie skrętoległe, często naprzemianległe.
↓nie(z) okwiatu brak lub szczątkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc niepękający.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny wodne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w skąpokwiatowych kłosach lub pojedynczo.
↓nie(z) kwiaty obupłciowe, dwa naprzeciwlegle
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty obupłciowe. Pręciki 2 i kilka słupków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ruppia maritima L. (rupia morska)
wystepowanie - Ruppia maritima (rupia morska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody słone i słonawe.
↑nie (z) kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) roślina morska, kwiaty w dwóch szeregach w kłosie zamkniętym w pochwie
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty kłosie w dwóch równoległych szeregach, żeńskie i męskie obok siebie. Kwiaty męskie to pojedyncze pręciki; żeńskie to pojedynczy słupek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Całkowicie zanurzona roślina morska, zakorzeniona na dnie, o długich wstęgowatych liściach.
↑nie (z) kwiaty pojedyncze, męskie jednopręcikowe; liście z pochwowatą nasadą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w okółkach.
↓nie(z) liście całobrzegie, jest nitka pylnikowa
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręciki z nitką pylnikową.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Zannichellia palustris L. (zamętnica błotna)
wystepowanie - Zannichellia palustris (zamętnica błotna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
↑nie (z) liście ząbkowane, pręciki bez nitki pylnikowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupek jeden. Pylniki bez nitki pręcikowej.
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatostan główka lub kolba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty w główkach
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
szczyt rośliny z kwiatostanami żeńskimi (większe na dole) i męskimi (mniejsze na górze)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty nie w główkach
↓nie(z) kwiaty w gęstym, zwartym cylindrycznym kłosie
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
kwiatostany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie, szersze lub wąskie.
↑nie (z) kwiaty w kolbach
↓nie(z) kwiaty męskie w szczytowej wiesze
Zea mays
kwiatostan żeński
Zea mays
kwiatostan męski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście lancetowate, 4-12 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nie(z) kolba pozornie boczna, roślina aromatyczna
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie części rośliny mają charakterystyczny aromatyczny zapach.
▶ Acorus calamus L. (tatarak zwyczajny)
wystepowanie - Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
↑nie (z) kwiaty w kolbie objętej pochwą
Calla palustris (czermień błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kolby szczytowe, objęte podsadką (pochwą - (spatha)) lub pozornie boczne.
↑nie (z) kłoski zebrane w kłosy lub wiechy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście trawiaste lub szczeciniaste.
Setaria pumila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście skrętoległe, niekiedy ustawione w 2 rzędy; pochwy liści zwykle otwarte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Carex elata (turzyca sztywna)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eriophorum angustifolium
kwiatostany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ustawione w 3 rzędach (prostnicach lub odziomkowe; pochwy liści zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) z okwiatem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okwiat "kwiatowy"
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) krokus, zimowit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiaty jesienią bez liści, torebki i liście wiosną
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebki pojawiają się nad ziemią, wiosną, równocześnie z lancetowatymi liśćmi.
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okółki okwiatu zróżnicowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga z jednym okółkiem liści, owoc jagoda
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiat jeden, szczytowy, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8. Owocem jest ciemnogranatowa jagoda.
▶ Paris quadrifolia L. (czworolist pospolity)
wystepowanie - Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
↑nie (z) ulistnienie inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) sześć lub więcej słupków; rośliny wodne lub szuwarowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wyłącznie odziomkowe, łodyga bezlistna.
↓nie(z) liście równowąskie
Butomus umbellatus
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty obupłciowe; okwiat z dwóch trójlistkowych okółków, wewnętrzny biało-różowy; słupków 6; pręcików 9. Owocem jest trójkomorowy mieszek.
▶ Butomus umbellatus L. (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie - Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Strefa brzegowa zbiorników wodnych.
↑nie (z) liście sercowate lub strzałkowate
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupków 8-wiele. Owocem są orzeszki zebrane w główkę lub gwiazdowato otwierające się owocostany. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe. Płatki białe (rzadziej zaróżowione), opadają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) słupek 1 zrośnięty z 3 (2) owocolistków
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka wirginijska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w dwuskrętku. Okwiat niebieski lub fioletowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) wszystkie listki okwiatu podobne
↓nie(z) agawowate
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Yucca filamentosa L. (jukka karolińska)
krępla karolińska · szpilecznica karolińska · (potocznie: "jukka") · syn. Yucca angustifolia hort. non Pursh · takson uprawiany [491]
  Uprawiana bylina ozdobna.
↑nie ↓nie(z) pędy gałęziakowate, kłączowa
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szypułka kwiatu członowana. Owocem jagoda.
▶ Asparagus officinalis L. (szparag lekarski)
wystepowanie - Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(potocznie: "szparag") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem dziczejące.
↑nie (z) liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 6 (rzadziej 4); słupek jeden, z trzech zrośniętych owocolistków. Owocem torebka.
↓nie(z) kwiatostan ± kulisty
Allium vineale (czosnek winnicowy)
kwiatostan, w dole widoczne cebulki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny pachną czosnkiem.
↑nie (z) kwiatostan groniasty
Gagea lutea (złoć żółta)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny nie mają zapachu czosnku.
↓nie(z) rośliny wodne, kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat z białych płatków, po trzy w dwóch okółkach. Słupek 1, dolny, z 3-6 szyjkami, te mają po 2 znamiona. Owoc dojrzewa pod wodą, torebka sucha lub mięsista, nieregularnie otwierająca się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) lądowe lub błotne, kwiaty obupłciowe
↓nie(z) kwiaty o symetrii grzbiecistej
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
odmiana zielonawa
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Cephalanthera longifolia
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcik 1 (rzadko 2) zrośnięty z szyjką słupa w prętosłup. Ziarna pyłku sklejone w pyłkowinę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem jest trójkrawędziasta torebka otwierająca się trzema szczelinami. Nasiona większe.
↓nie(z) pręciki nieprzekształcone, wolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) pręciki 3, znamiona 3 podobne do płatków
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście w dwóch naprzeciwległych rzędach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) precików 6; znamiona nieprzekształcone
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe.
  Wczesnowiosenne rośliny.
↑nie (z) pręciki płatkowate
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
kanna · kanna ogrodowa · (potocznie: "paciorecznik") · syn. Canna ×generalis (L.) H.E. Bailey · Canna ×hybrida hort. · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491]
  Okazała, niezimująca w gruncie, wieloletnia uprawiana roślina ozdobna o bulwiastych kłączach.
↑nie (z) okwiat niewyróżniający się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okwiat suchobłoniasty
Luzula campestris (kosmatka polna)
Juncus inflexus (sit siny)
XL
górna część pędu z kwiatostanami
Juncus conglomeratus
kępa w czasie kwitnienia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście wąskie, rurkowate-szydlaste lub płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) okwiat listkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście półobłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) rośliny wodne
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty wszechstronnie ustawione na osi kłosa, liczne (rzadko 3-5). Pręciki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Wody słodkie, rzadko słonawe.
↑nie (z) rośliny lądowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem jest jagoda lub torebka.
↓nie(z) owoc suchy jednonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie.
↓nie(z) grono długie wielokwiatowe
Triglochin palustre
Triglochin palustre
Triglochin palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w długim wielokwiatowym gronie; kwiaty bez przysadki; okwiat wcześnie odpadający.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) grono skąpokwiatowe
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3-10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Scheuchzeria palustris L. (bagnica torfowa)
wystepowanie - Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.
↑nie (z) jagoda lub suchy wielonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Uprawiane warzywo lub ozdobne pnącza.
↓nie(z) półkrzew
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina dwupienna. Owocem jagoda.
▶ Asparagus officinalis L. (szparag lekarski)
wystepowanie - Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(potocznie: "szparag") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem stosowane jako bylina ozdobna.
↑nie (z) liany z kolcami
Smilax hispida (kolcorośl szczeciniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście trójkątno-jajowate.
  Rzadko uprawiane kolczaste wieloletnie pnącza.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji