atlas-roslin.pl

Monocotyledoneae

jednoliścienne
Lilianae · Liliopsida · monocots
cechy diagnostyczne w kluczu:klucz głównykl 2819
  
↓nie(z) rzęsowate
Lemnaceae
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· U nas kwitną sporadycznie.
  
  
↑nie (z) inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Łodyga najwyżej z 1 parą naprzeciwległych liści lub ulistnienie skrętoległe, często naprzemianległe.
  
    
↓nie(z) okwiatu brak lub szczątkowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Owoc niepękający.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
↓nie(z) rośliny wodne
· ta cecha dia ...
· Kwiaty w skąpokwiatowych kłosach lub pojedynczo.
      
        
↓nie(z) kwiaty obupłciowe, dwa naprzeciwlegle
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
· ta cecha diagno ...
· Kwiaty obupłciowe. Pręciki 2 i kilka słupków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słone i słonawe.
        
        
↑nie (z) kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
↓nie(z) roślina morska, kwiaty w dwóch szeregach w kłosie zamkniętym w pochwie
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kwiaty kłosie w dwóch równoległych szeregach, żeńskie i męskie obok siebie. Kwiaty męskie to pojedyncze pręciki; żeńskie to pojedynczy słupek.
· ta cecha dia ...
  Całkowicie zanurzona roślina morska, zakorzeniona na dnie, o długich wstęgowatych liściach.
          
          
↑nie (z) kwiaty pojedyncze, męskie jednopręcikowe; liście z pochwowatą nasadą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Liście w okółkach.
          
            
↓nie(z) liście całobrzegie, jest nitka pylnikowa
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręciki z nitką pylnikową.
· ta cecha diagnostycz ...
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
            
            
↑nie (z) liście ząbkowane, pręciki bez nitki pylnikowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Słupek jeden. Pylniki bez nitki pręcikowej.
            
      
↑nie (z) rośliny lądowe lub błotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
↓nie(z) kwiatostan główka lub kolba
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
        
          
↓nie(z) kwiaty w główkach
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
          
          
↑nie (z) kwiaty nie w główkach
          
            
↓nie(z) kwiaty w gęstym, zwartym cylindrycznym kłosie
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Liście równowąskie, szersze lub wąskie.
            
            
↑nie (z) kwiaty w kolbach
            
              
↓nie(z) kwiaty męskie w szczytowej wiesze
Zea mays
kwiatostan żeński
Zea mays
kwiatostan męski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście lancetowate, 4 – 12 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
              
↑nie ↓nie(z) kolba pozornie boczna, roślina aromatyczna
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Wszystkie części rośliny mają charakterystyczny aromatyczny zapach.
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
              
              
↑nie (z) kwiaty w kolbie objętej pochwą
Calla palustris (czermień błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kolby szczytowe, objęte podsadką (pochwą - (spatha)) lub pozornie boczne.
              
        
↑nie (z) kłoski zebrane w kłosy lub wiechy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tek ...
· Liście trawiaste lub szczeciniaste.
        
          
Setaria pumila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Liście skrętoległe, niekiedy ustawione w 2 rzędy; pochwy liści zwykle otwarte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
          
          
Carex elata (turzyca sztywna)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Eriophorum angustifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Liście ustawione w 3 rzędach (prostnicach lub odziomkowe; pochwy liści zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
          
    
↑nie (z) z okwiatem
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
    
      
↓nie(z) okwiat "kwiatowy"
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
      
        
↓nie(z) krokus, zimowit
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
↓nie(z) kwiaty jesienią bez liści, torebki i liście wiosną
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Torebki pojawiają się nad ziemią, wiosną, równocześnie z lancetowatymi liśćmi.
          
          
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
          
        
        
          
↓nie(z) okółki okwiatu zróżnicowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
↓nie(z) łodyga z jednym okółkiem liści, owoc jagoda
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Kwiat jeden, szczytowy, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8. Owocem jest ciemnogranatowa jagoda.
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
            
            
↑nie (z) ulistnienie inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
            
              
↓nie(z) sześć lub więcej słupków; rośliny wodne lub szuwarowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Liście wyłącznie odziomkowe, łodyga bezlistna.
              
                
↓nie(z) liście równowąskie
Butomus umbellatus
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiaty obupłciowe; okwiat z dwóch trójlistkowych okółków, wewnętrzny biało-różowy; słupków 6; pręcików 9. Owocem jest trójkomorowy mieszek.
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Strefa brzegowa zbiorników wodnych.
                
                
↑nie (z) liście sercowate lub strzałkowate
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Słupków 8-wiele. Owocem są orzeszki zebrane w główkę lub gwiazdowato otwierające się owocostany. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe. Płatki białe (rzadziej zaróżowione), opadają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
                
              
↑nie (z) słupek 1 zrośnięty z 3 (2) owocolistków
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka wirginijska)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiaty w dwuskrętku. Okwiat niebieski lub fioletowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
              
          
↑nie (z) wszystkie listki okwiatu podobne
          
            
↓nie(z) agawowate
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
krępla karolińska, szpilecznica karolińska · (potocznie: "jukka") · syn. Yucca angustifolia · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
↑nie ↓nie(z) pędy gałęziakowate, kłączowa
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Szypułka kwiatu członowana. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: "szparag") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem dziczejące.
            
            
↑nie (z) liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręcików 6 (rzadziej 4); słupek jeden, z trzech zrośniętych owocolistków. Owocem torebka.
            
              
↓nie(z) kwiatostan ±kulisty
Allium vineale (czosnek winnicowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Rośliny pachną czosnkiem.
              
              
↑nie (z) kwiatostan groniasty
Gagea lutea (złoć żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Rośliny nie mają zapachu czosnku.
              
        
        
          
↓nie(z) rośliny wodne, kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Okwiat z białych płatków, po trzy w dwóch okółkach. Słupek 1, dolny, z 3 – 6 szyjkami, te mają po 2 znamiona. Owoc dojrzewa pod wodą, torebka sucha lub mięsista, nieregularnie otwierająca się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
          
          
↑nie (z) lądowe lub błotne, kwiaty obupłciowe
          
            
↓nie(z) kwiaty o symetrii grzbiecistej
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Listera ovata (listera jajowata)
Cephalanthera longifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Pręcik 1 (rzadko 2) zrośnięty z szyjką słupa w prętosłup. Ziarna pyłku sklejone w pyłkowinę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
            
            
↑nie (z) kwiaty promieniste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Owocem jest trójkrawędziasta torebka otwierająca się trzema szczelinami. Nasiona większe.
            
              
↓nie(z) pręciki nieprzekształcone, wolne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
              
                
↓nie(z) pręciki 3, znamiona 3 podobne do płatków
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście w dwóch naprzeciwległych rzędach.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
                
                
↑nie (z) precików 6; znamiona nieprzekształcone
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Liście odziomkowe.
  Wczesnowiosenne rośliny.
                
              
↑nie (z) pręciki płatkowate
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
kanna, kanna ogrodowa · (potocznie: "paciorecznik") · syn. Canna ×generalis · Canna ×hybrida · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Okazała, niezimująca w gruncie, wieloletnia uprawiana roślina ozdobna o bulwiastych kłączach.
              
      
↑nie (z) okwiat niewyróżniający się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
      
        
↓nie(z) okwiat suchobłoniasty
Luzula campestris (kosmatka polna)
Juncus inflexus (sit siny)
XL
Juncus conglomeratus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście wąskie, rurkowate-szydlaste lub płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
        
        
↑nie (z) okwiat listkowaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście półobłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
        
          
↓nie(z) rośliny wodne
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
3D
· ta cecha dia ...
· Kwiaty wszechstronnie ustawione na osi kłosa, liczne (rzadko 3 – 5). Pręciki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Wody słodkie, rzadko słonawe.
          
          
↑nie (z) rośliny lądowe
· ta cecha diag ...
· Owocem jest jagoda lub torebka.
          
            
↓nie(z) owoc suchy jednonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście równowąskie.
            
              
↓nie(z) grono długie wielokwiatowe
Triglochin palustre
Triglochin palustre
Triglochin palustre
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiaty w długim wielokwiatowym gronie; kwiaty bez przysadki; okwiat wcześnie odpadający.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
              
              
↑nie (z) grono skąpokwiatowe
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3 – 10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.
              
            
↑nie (z) jagoda lub suchy wielonasienny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Uprawiane warzywo lub ozdobne pnącza.
            
              
↓nie(z) półkrzew
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Roślina dwupienna. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: "szparag") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem stosowane jako bylina ozdobna.
              
              
↑nie (z) liany z kolcami
Smilax hispida (kolcorośl szczeciniasta)
· ta cecha diagn ...
· Liście trójkątno-jajowate.
  Rzadko uprawiane kolczaste wieloletnie pnącza.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu