Do flory Polski należy czermień błotna (Calla palustris) oraz dwa zadomowione gatunki z rodzaju obrazki (Arum). Poza tym wiele gatunków uprawia się dla ozdobnych liści i kwiatostanów (a w zasadzie dla pochew kwiatostanowych).
Uwaga! Rodzaj tatarak (Acorus) był w dawniejszych systemach ujmowany w ramach tej rodziny.

pochwa kwiatostanowa

ang. spathe
W rodzinie obrazkowatych (Araceae) kwiatostany typu kolby są częściowo okryte przez duży, nieraz barwny liść - pochwę kwiatostanow; dolna część kolby, ukryta w pochwie-pułapce na owady, zawiera kwiaty żeńskie i męskie, górna, odkryta, służy do wabienia owadów.

Calla palustris · czermień błotna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Azji Środkowej po Europę Południowo-Wschodnią, u nas naturalne stanowiska w lasach bukowych Pogórza Karpackiego. Uprawiana bylina ogrodowa. Tworzy kępy, 20-30 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim jaskrawoczerwone owocostany.

Na cieniste rabaty bylinowe, pod wysokimi drzewami w większych grupach.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 20-30 cm · strefa mrozoodporności 6b · kwitnienie: 4-5

Arum maculatum · obrazki plamiste

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.264); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina o bulwiastych kłączach występuje od Kaukazu po Północną Europę. U nas uprawiana bylina ogrodowa, miejscami na Pomorzu zdziczała z dawnych upraw. Tworzy kępy, 20-50 cm wysokości. Ozdobna z liści. Kwitnie w kwietniu-maju. Większą ozdobą są w okresie letnim purpurowe owocostany.

Na cieniste rabaty bylinowe, pod wysokimi drzewami.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 30-50 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 4-5

literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.930 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.608+525k [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.52 [86.1]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.268 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.956 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2016 · powstała/was created 12.01.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Araceae.htm"> Araceae (obrazkowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>