takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Pinellia pedatisecta Schott

Pinellia pedatisecta
08.2009, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Pinellia pedatisecta

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090800.17.pk - Pinellia pedatisecta; Szczeglacin
090800-17
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2