atlas-roslin.pl

dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne

Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledoneae Eudicotyledo…Eudicotyledoneae🔑dwuliścienne - słupki dwa lub więcej, niezrośniętedwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - drzewiaste
Rośliny zielne i półkrzewy w niewielkim stopniu drewniejące.
Okwiat niezróżnicowany na kielich i koronę, zredukowany lub brak.
  
↓nie(z) kwiatostan typu główka lub koszyczek z liśćmi okrywy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
  
    
↓nie(z) płatki wolne; owoc rozłupnia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
    
    
↑nie (z) korona zrośnięte; owocem niełupka
Hypochoeris radicata
Cirsium vulgare (ostrożeń lancetowaty)
Xanthium strumarium (rzepień pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Asteraceae (astrowate s.l.)
złożone · syn. Compositae
    
  
↑nie (z) kwiatostan inny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  
    
↓nie(z) kwiaty jednopłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
    
      
↓nie(z) kwiatostan kolba osłonięta pochwą
Calla palustris
kwitnąca roślina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
      
      
↑nie (z) inny rodzaj kwiatostanu
      
        
↓nie(z) liście bez przylistków i bez gatki
        
          
↓nie(z) wodne, zanurzone, liście w okółkach, podzielone na wąskie odcinki
          
            
↓nie(z) liście widlasto podzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiaty w kątach liści, w czasie kwitnienia zanurzone. Pręcików 12 – 24.
            
            
↑nie (z) liście pierzastosieczne, z nitkowatymi odcinkami
Myriophyllum spicatum
pokrój
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiatostany na końcu łodygi, w czasie kwitnienia wynurzone. Pręcików 4 lub 8.
            
          
↑nie (z) lądowe lub wodne o liściach mniej podzielonych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
          
            
↓nie(z) liście naprzeciwległe lub w okółkach
            
              
↓nie(z) liście podzielone lub nie (wtedy ząbkowane)
Valeriana officinalis (kozłek lekarski)
Valeriana officinalis
kwiaty, trójdzielne znamię, 3 pręciki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Korona promienista, biała lub czerwona. Pręciki trzy.
              
              
↑nie (z) liście niepodzielone, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kwiaty bardzo drobne, korona zredukowana. Pręcik jeden.
              
                
↓nie(z) ulistnienie okółkowe
Hippuris vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Słupek z jedną szyjką. Owocem orzeszek.
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie (z) ulistnienie naprzeciwległe
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Słupek z dwoma szyjkami. Owocem cztery rozłupki.
                
            
↑nie (z) ulistnienie skrętolegle
            
              
↓nie(z) okwiat suchobłoniasty
Amaranthus powellii (szarłat prosty)
pokrój
Amaranthus retroflexus (szarłat szorstki)
pokrój
Amaranthus powellii (szarłat prosty)
3D
              
              
↑nie (z) okwiat zielny
              
                
↓nie(z) włoski proste
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Nitki pręcików po wewnętrznej stronie bruzdowane. Szyjka słupka jedna.
                
                
↑nie (z) nagie lub włoski nie proste
Corispermum pallasii (wrzosowiec cienkoskrzydełkowy)
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
pokrój
Atriplex nitens (łoboda błyszcząca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Nitki pręcików gładkie. Szyjek słupka 2 – 5.
Chenopodiaceae (komosowate)
syn. Chenopodioideae
                
        
↑nie (z) liście z przylistkami (mogą być nietrwałe) lub z gatką obejmującą łodygę
        
          
↓nie(z) zalążnia dolna
Begonia ×hortensis (begonia stale kwitnąca)
Begonia ×tuberhybrida (begonia bulwiasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
          
          
↑nie (z) zalążnia górna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
          
            
↓nie(z) przynajmniej część liści głęboko podzielona lub złożone
            
              
↓nie(z) pylniki duże
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
szczyt pędu z owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
rycynus zwyczajny · (potocznie: "rącznik pospolity") · takson uprawiany
              
              
↑nie (z) pylniki małe
Sanguisorba minor (krwiściąg mniejszy)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
              
                
↓nie(z) liście nieparzystopierzastozłożone
Sanguisorba minor
kwiatostan
Sanguisorba minor (krwiściąg mniejszy)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Niskie rośliny (do ok. 80cm); jednopienne. Kwiaty w kulistawych główkach; w dole męskie, pośrodku obupłciowe, w górze słupkowe.
                
                
↑nie (z) liście dłoniastosieczne lub dłoniastozłożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Rośliny wysokie (ponad 1m); dwupienne. Kwiaty męskie w rzadkich wiechach.
                
            
↑nie (z) liście niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
            
              
↓nie(z) ulistnienie skrętoległe
Rumex maritimus (szczaw nadmorski)
XL
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
XL
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
pochwy liściowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
              
              
↑nie (z) ulistnienie naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
              
                
↓nie(z) pręcików ponad 8
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
XL
pokrój kwitnącej rośliny
Mercurialis annua (szczyr roczny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
                
                
↑nie (z) cztery pręciki
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Urtica urens
pokrój
Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
                
    
↑nie (z) kwiaty obupłciowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
    
      
↓nie(z) ponad 15 pręcików
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
↓nie(z) drobne kwiaty w główkach
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
        
↑nie (z) kwiaty pojedyncze lub w luźnych gronach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
        
          
↓nie(z) rośliny wodne
Nuphar lutea
rośliny w toni
Nuphar lutea
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Kwiaty pojedyncze, żółte, ponad powierzchnią wody.
Nuphar lutea (grążel żółty)
wystepowanie
syn. Nuphar luteum · Nuphar luteum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) rośliny lądowe
          
            
↓nie(z) rośliny sukulentyczne
Dorotheanthus bellidiformis (dorotka stokrotkowa)
Dorotheanthus bellidiformis (dorotka stokrotkowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Okwiat niewyróżniający się, zielonawy, przypominający zrośnięty kielich; czasem z dużą liczbą barwnych prątniczek imitujących koronę. Zalążnia ±dolna.
  Uprawiane ozdobne.
            
            
↑nie (z) nie sukulenty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kwiaty z normalną koroną, z niezrośniętymi, barwnymi płatkami, bez barwnych prątniczek. Zalążnia górna.
            
              
↓nie(z) rośliny z sokiem mlecznym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiaty białe, żółte lub czerwone. Działki zielone, nietrwałe, w czasie kwitnienia opadłe.
              
              
↑nie (z) rośliny bez soku mlecznego
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Kwiaty białe, żółtawe, niebieskawe do intensywnie niebieskich. Wewnętrzne listki żółte lub czerwone. Okwiat z wielu listków, zróżnicowanych w wyglądzie, także z nektarnikami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
              
      
↑nie (z) mniej niż 15 pręcików
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
↓nie(z) z sokiem mlecznym
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
fragment kwiatostanu
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Kwiatostan osobliwy, wierzchotkowaty zakończony imitującymi kwiat cyjacjami (zespół silnie zredukowanych kwiatów męskich i żeńskich otoczony kubkowatymi podsadkami); zawierają one kilka pręcików, jeden trójkomorowym słupek na długiej szypule i kilka wygiętych, barwnych miodników.
        
        
↑nie (z) bez soku mlecznego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
        
          
↓nie(z) łodyga sukulentyczna, członowana
Salicornia europaea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Salicornia europaea (soliród zielny)
wystepowanie
solirodek zielny · syn. Salicornia herbacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) łodyga nie mięsista lub nie członowana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
          
            
↓nie(z) kwiaty z dwoma kielichopodobnymi podsadkami
Portulaca oleracea (portulaka pospolita)
pokrój
Portulaca oleracea (portulaka pospolita)
3D
kwiat
            
            
↑nie (z) kwiaty bez dwóch kielichopodobnych podsadek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
              
↓nie(z) wszystkie liście naprzeciwległe lub w okółkach
              
                
↓nie(z) kwiaty grzbieciste z ostrogą
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
wystepowanie
niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego · syn. Impatiens roylei · antropofit zadomowiony we florze Polski
                
                
↑nie (z) kwiaty promieniste lub grzbieciste bez ostrogi
                
                  
↓nie(z) liście w okółkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
                  
                    
↓nie(z) łodyga z jednym okółkiem liści, zakończona kwiatem
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
↑nie (z) łodyga z więcej niż jeden okółkami liści
                    
                      
↓nie(z) rośliny wodne
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Część kwiatów jednopłciowa, inne obupłciowe, 4-krotne, płatki korony opadają przy rozkwitaniu.
                      
                      
↑nie (z) rośliny lądowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
                      
                        
↓nie(z) listki okwiatu zrośnięte
Sherardia arvensis
Galium aparine (przytulia czepna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
                        
                        
↑nie (z) działki niezrośnięte
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
                        
                  
↑nie (z) ulistnienie naprzeciwległe
                  
                    
↓nie(z) zalążnia górna
                    
                      
↓nie(z) okwiat 6-krotny, 6 pręcików
Peplis portula (bebłek błotny)
XL
Peplis portula (bebłek błotny)
wystepowanie
krwawnica bebłek · syn. Lythrum portula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                      
                      
↑nie (z) okwiat 5-krotny, pręcików zwykle 3 – 5
                      
                        
↓nie(z) duże rośliny
Oxybaphus nyctagineus (ostrobarw rzepieniolistny)
XL
Mirabilis jalapa (dziwaczek Jalapa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
                        
                        
↑nie (z) drobne rośliny
Polycarpon tetraphyllum (polikarpon czterolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Okwiat (działki) wolne. Owocem torebka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
                        
                    
↑nie (z) zalążnia dolna lub prawie taka
                    
                      
↓nie(z) okwiat zrosły
Valeriana officinalis (kozłek lekarski)
Valeriana officinalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Trzy pręciki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
                      
                      
↑nie (z) okwiat wolny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Pręcików 4, 8 lub 10 (część może być przekształcona w prątniczki).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
                      
                        
↓nie(z) liście szczeciniaste
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
kwiaty
Scleranthus annuus (czerwiec roczny)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Owocem niełupka zamknięta w kielichu.
  Na suchych stanowiskach.
                        
                        
↑nie (z) liście z blaszką
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Owocem torebka.
  Stanowiska bagniste lub wilgotne.
                        
                          
↑nie (z) liście nerkowate
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiatostan wierzchotkowaty. Pręcików osiem.
                          
              
↑nie (z) ulistnienie skrętoległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
              
                
↓nie(z) rośliny bezzieleniowe
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
                
                
↑nie (z) rośliny zielone
                
                  
↓nie(z) u nasady liścia błoniasta gatka obejmująca łodygę
Polygonum lapathifolium ssp. pallidum (rdest szczawiolistny gruczołowaty)
gatka
                  
                  
↑nie (z) liście bez gatki, z niezrośniętymi przylistkami lub bez
                  
                    
↓nie(z) zalążnia dolna lub prawie taka
                    
                      
↓nie(z) przynajmniej niektóre liście złożone
                      
                        
↓nie(z) łodyga dęta, członowana
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
pokrój
Aethusa cynapium ssp. cynapium (blekot pospolity typowy)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ogonki liści w nasadzie z błoniasto rozszerzoną pochwą. Owocem rozłupnia z dwóch niełupek.
                        
                        
↑nie (z) łodyga pełna, nieczłonowana
Astilbe arendsii ‘Lachskönigin’
cv. Lachskonigin
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Ogonki liści w nasadzie nierozszerzone. Owocem torebka.
Astilbe (tawułka)
astilbe, zatawułka
                        
                      
↑nie (z) liście proste, co najwyżej pocięte w różnym stopniu
                      
                        
↓nie(z) okwiat grzbiecisty, zrośnięty
Aristolochia clematitis (kokornak powojnikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
                        
                        
↑nie (z) okwiat o symetrii promienistej, niezrośnięty lub zrośnięty (ale bez rozdętej rurki korony)
                        
                          
↓nie(z) pręcików ponad 8
                          
                            
↓nie(z) rośliny jednoroczne
Dorotheanthus bellidiformis (dorotka stokrotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Okwiat 4 – 5-krotny, zielony, kwiaty czasem z licznymi barwnymi prątniczkami.
                            
                            
↑nie (z) byliny
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
pokrój
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Okwiat 3-krotny, zewnątrz brązowy, wewnątrz fioletowy.
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                            
                          
↑nie (z) pręcików 8 lub mniej
                          
                            
↓nie(z) okwiat zrośnięty
Thesium linophyllon
Thesium ebracteatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
                            
                            
↑nie (z) okwiat wolny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
                            
                              
↓nie(z) kwiatostan wierzchotka
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                              
                              
↑nie (z) kwiatostan baldach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
                              
                                
↓nie(z) liście z przylistkami
Hydrocotyle vulgaris (wąkrota zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Hydrocotyle vulgaris (wąkrota zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                                
                                
↑nie (z) liście bez przylistków
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
                                
                    
↑nie (z) zalążnia górna
                    
                      
↓nie(z) okwiat nie promienisty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
                      
                        
↓nie(z) liście tarczowate
Tropaeolum majus (nasturcja większa)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiaty intensywnie pomarańczowe do czerwonych lub jaskrawo żółte.
  Uprawiane ozdobne.
                        
                        
↑nie (z) liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Kwiaty inaczej zabarwione.
                        
                          
↓nie(z) liście podzielone lub złożone
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
pokrój; na skraju pola uprawnego
Corydalis cava (kokorycz pusta)
XL
pokrój rośliny
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Pręciki dwa lub cztery. Owocem dwuklapowa torebka (klapy nie zwijają się po otwarciu) lub niełupka.
                          
                          
↑nie (z) liście niepodzielone
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
torebki
· ta cecha diagnostyc ...
· Pręcików pięć. Owocem pięcioklapowa torebka (przy otwarciu klapy skręcają się wzdłużnie).
                          
                      
↑nie (z) okwiat promienisty, bez ostrogi
                      
                        
↓nie(z) liście złożone lub podzielone, z przylistkami
                        
                        
↑nie (z) liście proste lub podzielone (wtedy bez przylistków)
                        
                          
↓nie(z) ponad 6 pręcików
                          
                            
↓nie(z) byliny
Phytolacca acinosa (szkarłatka jagodowa)
· ta ce ...
· Liście ogonkowe, podługowate lub szeroko eliptyczne.
· ta cecha diagnostyczna ...
                            
                            
↑nie (z) rośliny roczne
Thymelaea passerina (wilczypieprz roczny)
· ta cecha diag ...
· Liście siedzące, równowąskie do wąskich podługowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Thymelaea passerina (wilczypieprz roczny)
wystepowanie
syn. Lygia passerina · antropofit zadomowiony we florze Polski
                            
                          
↑nie (z) co najwyżej 6 pręcików
                          
                            
↓nie(z) 6 pręcików
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
pokrój
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
                            
                            
↑nie (z) do 5 pręcików
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
                            
                              
↓nie(z) okwiat z koroną
Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Lysimachia maritima (mlecznik nadmorski)
wystepowanie
syn. Glaux maritima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                              
                              
↑nie (z) okwiat niewyróżniający się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Owocem niełupka, często połączona z różnorodnie przekształconym okwiatem, może przypominać torebkę (ale wtedy jednonasienna).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
                              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu