atlas-roslin.pl

Rumex s.l. [🔉 ru·meks *]

szczaw (s.l)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwaga

Rodzaj Rumex w szerokim ujęciu jest dzielony na trzy mniejsze rodzaje wg kryteriów podanych w kluczu.
↓niekwiaty obupłciowe
Rumex maritimus (szczaw nadmorski)
XL
Rumex obtusifolius (szczaw tępolistny)
3D
owoce
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe nigdy nie są oszczepowate ani strzałkowate.
  Kilkanaście gatunków flory Polski.
↑nie kwiaty jednopłciowe
Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście odziomkowe w nasadzie oszczepowate lub strzałkowate.
↓niewewnętrzne listki okwiatu małe
Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rumex acetosella L. (szczaw polny)
wystepowanie - Rumex acetosella (szczaw polny)
syn. Acetosella multifida (L.) Á. Löve · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Ujmowane też jako rodzaj Acetosella. We florze Polski jeden pospolity gatunek. Widne siedliska o nieustabilizowanej roślinności, zwykle kwaśne i jałowe.
↑nie wewnętrzne listki okwiatu dość duże
Rumex alpestris (szczaw górski)
Rumex thyrsiflorus (szczaw rozpierzchły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Kilka gatunków flory Polski.

Rumex acetosella L.
szczaw polny

Acetosella multifida (L.) Á. Löve · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella
wystepowanie - Rumex acetosella (szczaw polny)
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty żeńskie
Rumex acetosella (szczaw polny)
kwiaty męskie
Rośliny dwupienne.

space

Liście odziomkowe w nasadzie oszczepowate lub strzałkowate.

space

opis

Rodzaj Rumex w szerokim ujęciu jest dzielony na trzy mniejsze rodzaje wg kryteriów podanych w kluczu.
Rośliny zielne, rzadko półkrzewy. Jednopienne lub dwupienne

space

Kwiatostan wydłużony, zwykle wcale lub słabo ulistniony, często silnie rozgałęziony, gałązki kwiatostanu czasem wyrastają w pęczkach. Kwiatostany elementarne to pęczki, w kątach liści lub liści zredukowanych do samych gatek; szypułka kwiatowa ze stawem. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe.

space

Pręcików 6, rozmieszczone po dwa nad każdą działką zewnętrzną. Szyjek słupka trzy, odgięte wzdłuż kantów zalążni, znamiona silnie nitkowato podzielone, pędzelkowate.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.311 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.90 [16.3II]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.101 [86.9]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.113 [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.84 [3]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.229 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.124 [9]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.444 [85.5]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.99 [150.1]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji