takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rumex palustris Sm.

szczaw błotny
Rumex paluster Sm.
Rumex palustris (szczaw błotny)
22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, (10)20-80(100) cm wysokości.

space

Owocostan dojrzały (jak i cała roślina pod koniec rozwoju) brązowozielony, przynajmniej w dole luźny, z oddalonymi pseudookółkami owoców.

space

Kwitnie lipiec-wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Namuliska, brzegi stawów i temu podobne tereny zruderalizowane; gleba wilgotna lub podmokła, żyzna, mniej lub bardziej zasolona.

znalezisko 20040722.1.psk - Rumex palustris (szczaw błotny)
3f · 20040722.1.psk
leg. Piotr Sikorski
znalezisko 00010000.09_1b2.jmak - Rumex palustris (szczaw błotny); ok. Łeby
6f · 00010000.09_1b2.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.328 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.93 [16.3II]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.106k [86.9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.231 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.125 [9]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.115 [15]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.668 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.126 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.106 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.85 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.11.2014 · powstała/was created 28.01.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rumex_palustris.htm"> Rumex palustris (szczaw błotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>