atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Rumex palustris Sm. [🔉 ru·meks *]

szczaw błotny
Rumex paluster Sm.
Rumex palustris (szczaw błotny)
22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)
Rumex palustris (szczaw błotny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 664
Roślina jednoroczna lub dwuletnia, (10) 20 – 80 (100) cm wysokości.

space

Owocostan dojrzały (jak i cała roślina pod koniec rozwoju) brązowozielony, przynajmniej w dole luźny, z oddalonymi pseudookółkami owoców.

space

Kwitnie lipiec – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex palustris (szczaw błotny)
Częsty. Namuliska, brzegi stawów i temu podobne tereny zruderalizowane; gleba wilgotna lub podmokła, żyzna, mniej lub bardziej zasolona.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040722.1.psk - Rumex palustris (szczaw błotny)
040722-1
leg. Piotr Sikorski #3
znalezisko 00010000.09_1b2.jmak - Rumex palustris (szczaw błotny); ok. Łeby
09_1b2
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #6