atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Rumex patientia L. [🔉 ru·meks *]

szczaw żółty
Rumex patientia (szczaw żółty)
31.05.2003 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)
Rumex patientia (szczaw żółty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Rumex (szczaw)kl 672kl 658
Bylina, 50 – 200 cm wysokości. Z licznymi korzeniami bocznymi i słabo rozgałęzioną głową korzeniową.

space

Kwiatostan gęsty. Szypułka kwiatu z widocznym stawem. Wewnętrzny działki okrągło-sercowate, czasem szersze niż dłuższe; z kulistym lub jajowatym guzkiem, zwykle tylko na jednej działce, sięgającym nie dalej jak do połowy działki; rozwija się późno, zwykle dopiero podczas brązowienia okrywy. Niełupki jasnobrązowe.

space

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Rumex patientia (szczaw żółty)
Bylina; bardzo rzadka; zdziczała z dawnych upraw. W ciepłych rejonach, na stanowiskach ruderalnych, terenach kolejowych, przydrożach, przy ciekach wodnych.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych