przewodnik "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych"

Publikacja Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234] jest obecnie najbardziej kompletnym przeglądem roślin inwazyjnych, potencjalnie inwazyjnych, nieinwazyjnych ale obcego pochodzenia zadomowionych w różnym czasie, zadomawiających się lub o efemerycznym charakterze pojawiania się we florze Polski.

Na stronach atlasu, w akapicie "Występowanie" poszczególnych taksonów, znajduje się blok podstawowych informacji o roślinach obcego pochodzenia i ewentualnych cechach ich jako roślin inwazyjnych, oparty o statusy określone w wyżej wymienionej publikacji.

„gatunki inwazyjne z rozporządzenia”

W przypadku gatunków z listy nie można bez stosownego zezwolenia: sprowadzać ich do kraju, prowadzić hodowli, rozmnażać i sprzedawać na terenie kraju (art. 120.2 ustawy o ochronie przyrody).

Lista zawiera adnotacje „nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia” przy wszystkich gatunkach za wyłączeniem następujących: moczarka delikatna (Elodea nuttallii), Spartina anglica, grubosz Helmsa (Crassula helmsii), tulejnik amerykański (Lysichiton americanus).