antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Ulex europaeus L.

kolcolist zachodni
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
gałązka; 29.04.2010, Starościn; copyright © by Michał Smoczyk
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
gałązka
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
pokrój rośliny
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
młode liście

cechy charakterystyczne

Krzew do 1-2m wysokości, silnie gałęzisty, ocierniony. Gałązki wzdłużnie żebrowane, ciemnozielone.

space

występowanie

Krzew dawniej wysiewany w lasach, obecnie zdziczały na wrzosowiskach Pomorza i zachodniej Polski.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy.
- powód uprawy: Krzew ozdobny. Rzadko stosowany w zieleni. Dawniej wprowadzany w lasach jako pasza dla zwierzyny i przeciwerozyjnie na piaskach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w lasach zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

W mroźniejsze zimy części nadziemne giną, jednak łatwo odbija z silnego systemu korzeniowego. Na miejscach w pełnym słońcu. Na glebach piaszczystych, kwaśnych, ubogich, przepuszczalnych.

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·