atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord.Fabales » Fam.Fabaceae »

Fam. Fabaceae-zdrewniale

drzewa i krzewy z rodziny bobowatych (motylkowatych)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓niedrzewo z długimi, rozgałęzionymi cierniami
Gleditsia triacanthos (glediczja trójcierniowa)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Gleditsia triacanthos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście po części 2× pierzaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Gleditsia triacanthos L. (glediczja trójcierniowa)
iglicznia trójcierniowa · syn. Gleditschia triacanthos L. · Takson uprawiany.[491]
  Drzewo północnoamerykańskie, u nas sadzone w parkach i w zieleni miejskiej.
  
  
↑nie inne
  
    
↓niekrzew, liście przekształcone w ciernie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich rozcięty u nasady, strąk niewiele od niego dłuższy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Ulex europaeus L. (kolcolist zachodni)
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Krzew dawniej wysiewany w lasach, obecnie zdziczały na wrzosowiskach Pomorza i zachodniej Polski.
    
    
↑nie liście nieprzekształcone w ciernie
    
      
↓niewszystkie liście pojedyncze
      
        
↓niepędy tegoroczne spłaszczone, członowane, szeroko oskrzydlone
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)
Genistella sagittalis (janowczyk skrzydlaty)
Genistella sagittalis (L.) Gams in Hegi (janowczyk skrzydlaty)
wystepowanie
janowiec skrzydlaty · syn. Chamaespartium sagittale (L.) Gams in Hegi · Genista sagittalis L. · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
        
        
↑nie pędy niespłaszczone, co najwyżej nieznacznie oskrzydlone
Genista tinctoria (janowiec barwierski)
Genista tinctoria (janowiec barwierski)
Genista pilosa (janowiec włosisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
      
↑nie liście złożone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓nieliście parzystopierzastozłożone
Caragana arborescens
Caragana arborescens
Caragana arborescens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie liście z nieparzystą liczbą listków
        
          
↓nieliście trójlistkowe lub pozornie 5-listkowe
          
            
↓nieliście pozornie 5-listkowe, półkrzewy, kwiaty białe w główkach
Dorycnium germanicum
Dorycnium germanicum (szyplin jedwabisty)
Dorycnium (szyplin)
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
            
            
↑nie liście trójlistkowe, kwiaty przeważnie żółte lub różowe
            
              
↓nielistki piłkowane lub ząbkowane
Ononis spinosa (wilżyna ciernista)
XL
Ononis arvensis (wilżyna bezbronna)
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich regularny, głęboko do ponad połowy rozcięty na 5 wąskich działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
              
↑nie listki całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kielich dwuboczny, wyraźnie dwuwargowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
              
                
↓niekwiaty w gronach
                
                  
↓nieniskie krzewy, kwiaty i strąki we wzniesionych gronach
Lembotropis nigricans (szczodrzyk czerniejący)
Lembotropis nigricans (szczodrzyk czerniejący)
Lembotropis nigricans (L.) Griseb. (szczodrzyk czerniejący)
wystepowanie
szczodrzeniec czerniejący · syn. Cytisus nigricans L. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Krzew nieczęsty na południu kraju; na północy Polski zdziczały. Widne lasy, ich obrzeża, zarośla, skarpy, przydroża i tereny kolejowe.
                  
                  
↑nie wysokie krzewy lub niskie drzewa, kwiaty i strąki w zwieszonych gronach
Laburnum anagyroides
Laburnum anagyroides (złotokap pospolity)
kwitnacy krzew
                  
                
↑nie kwiaty w końcowych główkach lub po 1- do kilku w kątach liści
                
                  
↓niegałązki żebrowane
Sarothamnus scoparius (żarnowiec miotlasty)
Sarothamnus scoparius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście proste i trójlistkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J. Koch (żarnowiec miotlasty)
wystepowanie
syn. Cytisus scoparius (L.) Link · Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Widne lasy, wrzosowiska, wzgórza, na kwaśnych glebach piaszczystych. W lasach podsiewany, poza tym krzew ozdobny oraz używany do umacniania wydm, skarp, nasypów
                  
                  
↑nie gałązki obłe, nieżebrowane
Chamaecytisus ratisbonensis (szczodrzeniec rozesłany)
XL
Chamaecytisus ratisbonensis (szczodrzeniec rozesłany)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie liście trójlistkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
                  
          
↑nie liście nieparzystopierzastozłożone
          
            
↓niezdrewniałe pnącza
Wistera sinensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty i owoce w zwieszonych gronach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane zdrewniałe pnącza (liany) ozdobne.
            
            
↑nie inne
            
              
↓niedrzewa, kwiaty białe, różowe lub żółtobiałe
              
                
↓niegałązki zwykle ociernione, pręciki pozrastane w dwie grupy
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
ciernie na silnym krótkopędzie
Robinia ×ambigua (robinia pośrednia)
                
                
↑nie gałązki nieociernione, pręciki wolne
                
                  
↓nielistki duże
Cladrastis kentukea (strączyn żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty białe w zwieszonych kwiatostanach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Cladrastis kentukea (Dum. Cours.) Rudd (strączyn żółty)
syn. Cladrastis lutea (F. Michx.) K. Koch · Takson uprawiany.[491]
  Pochodzi z Ameryki Północnej gdzie rośnie w dolinach Apallachów, wzdłuż strumieni. U nas w parkach. W zachodniej połowie kraju w pełni mrozoodporny (wrażliwe mogą być jedynie młode egzemplarze).
                  
                  
↑nie listki drobne, naprzeciwległe
Styphnolobium japonicum (perełkowiec japoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółtobiałe we wzniesionych wiechach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  U nas czasem stosowany jest w parkach i zieleni miejskiej, w cieplejszych rejonach kraju, perełkowiec japoński (Styphnolobium japonicum). Pochodzi z Azji Wschodniej. Inne gatunki występują głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej.
                  
              
↑nie krzewy, kwiaty intensywnie żółte lub fioletowe
              
                
↓niekorona fioletowa
Amorpha fruticosa (amorfa krzewiasta)
Amorpha fruticosa (amorfa krzewiasta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki poniżej 1 cm długości, ogruczolone.
Amorpha fruticosa L. (amorfa krzewiasta)
indygowiec krzewiasty · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Pochodzi ze środkowego-wschodu Stanów Zjednoczonych. U nas uprawiany krzew ozdobny. Sprowadzony do Europy w XVIII w. jako roślina przemysłowa do produkcji substytutu barwnika indygo (stąd druga nazwa polska „indygowiec krzewiasty”).
                
                
↑nie korona żółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki znacznie ponad 1 cm długości.
                
                  
↓niestrąki rozdęte, dojrzałe nie rozpadają się
Colutea arborescens
kwiaty i strąki
Colutea arborescens
  Uprawiane krzewy ozdobne.
                  
                  
↑nie strąki nie rozdęte, dojrzałe rozpadają się na jednonasienne odcinki
Coronilla varia (cieciorka pstra)
Coronilla varia
Coronilla varia L. (cieciorka pstra)
wystepowanie
Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  W miejscach nasłonecznionych, suchych, tereny trawiaste, pobocza, nasypy, tereny ruderalne, rzadkie zakrzaczenia i prześwietlone lasy, na glebach różnego rodzaju.