takson uprawiany [24]

Halimodendron halodendron (Pall.) Voss

słonisz srebrzysty
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska