Krzewy i drzewa na miejsca suche i słabe gleby

krzewy na gleby suche, lekkie, ubogie

Pinus mugo (sosna górska)
Juniperus communis (jałowiec pospolity)
Juniperus sabina (jałowiec sabiński)
Amorpha fruticosa (amorfa krzewiasta)
Arctostaphylos uva-ursi (mącznica lekarska)
Berberis (berberys)
Calluna vulgaris (wrzos zwyczajny)
Caragana (karagana)
Celastrus (dławisz)
Chaenomeles (pigwowiec)
Colutea (moszenki)
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
Crataegus (głóg)
Chamaecytisus (szczodrzeniec)
Elaeagnus (oliwnik)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowata)
Genista tinctoria (janowiec barwierski)
Halimodendron halodendron (słonisz srebrzysty)
Hippophae rhamnoides (rokitnik zwyczajny)
Kerria japonica (złotlin japoński)
Laburnum (złotokap)
Lavandula angustifolia (lawenda wąskolistna)
Ligustrum vulgare (ligustr pospolity)
Lonicera alberti (suchodrzew alberta)
Lonicera korolkowii (wiciokrzew Korolkowa)
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
Cerasus mahaleb (wiśnia wonna)
Padus serotina (czeremcha późna)
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Ptelea trifoliata (parczelina trójlistkowa)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
Rhus typhina (sumak odurzający)
Robinia (robinia)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Salix acutifolia (wierzba ostrolistna)
Salix daphnoides (wierzba wawrzynkowa)
Salix repens (wierzba płożąca)
Securinega suffruticosa (sekurinega chińska)
Shepherdia argentea (szeferdia srebrzysta)
Spiraea media (tawuła średnia)
xxxxx
Symphoricarpos (śnieguliczka)
Syringa vulgaris (lilak pospolity)
Tamarix (tamaryszek)
Ulmus minor (wiąz pospolity)
Ulmus pumila (wiąz karłowaty)
Viburnum lantana (kalina hordowina)
Yucca filamentosa (jukka karolińska)