antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Quercus rubra L.

dąb czerwony
Quercus borealis F. Michx.
Quercus rubra (dąb czerwony)
27.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Quercus rubra
Quercus rubra
kora
Quercus rubra
drzewostan – lasy po PGR
Quercus rubra (dąb czerwony)
żołędzie XL
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwitnąca gałązka
Quercus rubra (dąb czerwony)
kwiaty żeńskie

cechy charakterystyczne

Drzewo o szerokiej, rozłożystej koronie, dobrze oczyszczające się z zamierających gałęzi. Kora długo gładka, stalowoszara (jak u buka), późno płytko bruzdowana. Pędy grubsze, nie zwisłe. Pączki nagie.

space

Żołędzie siedzące lub z krótką szypułką, szerokojajowate do kulistawych, 2.5-3cm średnicy, w płytkiej, talerzowatej miseczce. Łuski na niej ściśle przylegające. Endokarp (wewnętrzna strona łupiny nasiona) filcowato owłosiony. Owoce dojrzewają w drugim roku.

występowanie

Quercus rubra
Quercus rubra (dąb czerwony)
Najczęściej uprawiany z obcych gatunków dębów; często w lasach na zachodzie kraju.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), 1924r.?, 1937r.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, obszary chronione.
- powód uprawy: Stosowany w zieleni jako drzewo ozdobne obficie ulistnione, jesienią przebarwiające się czerwono, szybko rosnące i o niskich wymaganiach glebowych, odporne na zanieczyszczenie powietrza. Dawniej chętnie wprowadzany w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na dość licznych stanowiskach w lasach wielu regionów.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej.

space

Jesienią liście przebarwiają się intensywnie czerwono.

Grupa użytkowa: drzewa liściaste

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘3pnie’

znalezisko 20050306.1.js - Quercus rubra (dąb czerwony); okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
4f · 20050306.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/
znalezisko 20040508.2.mo - Quercus rubra (dąb czerwony); Poznań, Las Marceliński
3f · 20040508.2.mo
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, Las Marceliński/
znalezisko 20030627.61.03 - Quercus rubra (dąb czerwony); Zdbice, k. Wałcza
3f · 20030627.61.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.22 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.181 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.102 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.154 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.84 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.427+444 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.56+62 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.66 [11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.619a [17]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.353 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.439 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.73 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.58 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 15.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Quercus_rubra.htm"> Quercus rubra (dąb czerwony) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>