fot. dab.czerwony_Quercus.rubra.3108 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Quercus rubra (dąb czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.10.2008 copyright © by Jacek Soboń