fot. 021111-4348 (909×600) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021111-1 XL
żołędzie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Quercus rubra (dąb czerwony)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.11.2002, Wrocław, Park Południowy
copyright © by Marek Snowarski