antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Quercus cerris L.

dąb burgundzki dąb frędzelkowaty, dębu burgundzkiego
Quercus cerris (dąb burgundzki)
liście; 11.06.2011, Siechnice k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Quercus cerris
Quercus cerris (dąb burgundzki)
ogonek liścia
Quercus cerris (dąb burgundzki)
liście
Quercus cerris (dąb burgundzki)
liście
Quercus cerris (dąb burgundzki)
fragment dolnej strony liścia
Quercus cerris (dąb burgundzki)
młode owoce
Quercus cerris (dąb burgundzki)
młode owoce
Quercus cerris (dąb burgundzki)
pień

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Quercus (dąb)kl 3717
Quercus cerris
Quercus cerris (dąb burgundzki)
XL
Drzewo o szerokostożkowatej koronie. Kora na pniu gruba, głęboko spękana, ciemna.

space

Liście o klapach i ząbkach po części tępych ale zakończone krótką, jakby nasadzoną, ostką; bardzo zmienne; z wierzchu ciemnozielone, spodem młode z gwiazdkowatymi włoskami.

space

występowanie

Quercus cerris (dąb burgundzki)
pokrój
Pochodzi z południa Europy i Azji Mniejszej. U nas w parkach i w uprawach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1813 r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Parkowe drzewo ozdobne. Dawniej wprowadzane w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na nielicznych stanowiskach w zachodniej Polsce.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

Quercus cerris (dąb burgundzki)
XL
Młode drzewa mogą przemarzać, starsze mrozoodporne. Wymaga stanowisk ciepłych i słonecznych. Jest wybitnie odporny na suszę.
Grupa użytkowa: drzewa liściaste

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110611.6.11 - Quercus cerris (dąb burgundzki); Siechnice k. Wrocławia
110611-6
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia/ #7
znalezisko 20021020.1.02 - Quercus cerris (dąb burgundzki); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
021020-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #2
znalezisko 20060615.1b.js - Quercus cerris (dąb burgundzki)
060615-1b
leg. Jacek Soboń #7
znalezisko 20060219.7.js; Maciejowiec, park
060219-7
leg. Jacek Soboń
/Maciejowiec, park/ #5