antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Quercus pubescens Willd.

dąb omszony
Quercus pubescens (dąb omszony)
28.09.2011, rez. Bielinek nad Odrą; copyright © by Piotr Sikorski
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)

cechy charakterystyczne

Quercus pubescens (dąb omszony)
Krzew lub drzewo z krzywym pniem. Młode pędy i liście spodem filcowato owłosione.

space

Owoce siedzące lub na krótkich szypułkach. Wszystkie łuski na miseczce krótkie, przylegające. Żołędzie mniejsze.

występowanie

Quercus pubescens (dąb omszony)
wystepowanie
o mapie występowania
Stanowisko koło Bielinka w szczecińskiem, poza tym rośnie na południu Europy na glebach wapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥70%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 95-100%.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.33 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.21 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.181 [40]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.150 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.84 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.429+480 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.57 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.619 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.67 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.349 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.437 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.75 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.58 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 13.11.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Quercus_pubescens.htm"> Quercus pubescens (dąb omszony) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>