krzewy i drzewa w cieniu

krzewy do miejsc ocienionych

porzeczka (Ribes)
f5 u16/17
Ribes porzeczka
liczne gatunki
objaśnienie skrótów