takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Fagus sylvatica L.

buk zwyczajny
Fagus silvatica
01.08.2002, Hucisko k. Żywca; copyright © by Antoni Mielnikow
Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
kora
Fagus sylvatica
siewki
Fagus sylvatica
rozwijające się liście
Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
siewka z liśćmi
Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
krótkopęd z pąkiem
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

opis

Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
osłony (miseczki) z owocami orzeszkami (bukwami)
Fagus sylvatica
Drzewo 30(50) m wysokości; korona gęsta, szeroka, kopulasta, nisko osadzona na pniu u drzew rosnących swobodnie i rozdzielona na potężne konary. Pień z gładką, jasnoszarą korą.

space

Liście jajowate do eliptycznych, 5-10 cm długości, prawie całobrzegie do odlegle falisto ząbkowanych. Początkowo wraz z ogonkiem jedwabiście owłosione, dojrzałe wyłysiałe z długimi włoskami tylko na nerwach spodniej strony liścia; wierzchem ciemnozielone, błyszczące, spodem jaśniejsze, matowe. Przylistki długie i wąskie, odpadają na samym początku rozwoju liści.

space

występowanie

Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
Fagus sylvatica
wystepowanie
o mapie występowania
W Polsce przebiega północno-wschodnia granica zasięgu tego gatunku. Poza tym częsty, zwłaszcza na południu kraju i na Pomorzu. W centralnej Polsce występowanie buka ograniczają niskie opady.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

właściwości i zastosowanie

Fagus sylvatica
odmiana strzępolistna
Drzewa bardzo dobrze prezentują się sadzone pojedynczo lub w luźnych grupach na odkrytej przestrzeni. Rosną szybko i są długowieczne. Efektowny jest pokrój (szeroka, nisko osadzona gęsta korona) i jasna kora pnia i gałęzi; wiosną wcześnie rozwijają się liście; jesienne wybarwienie liści przechodzi od żółtych, przez pomarańcze w ciepłe brązy. Gęste ulistnienie zapewnia głęboki cień pod koroną drzewa.

space

W uprawie dość często znajdują się szczególnie atrakcyjne odmiany czerwone, ciemnopurpurowym, brązowoczerwonym letnim zabarwieniu liści (różne odmiany 'Purpurea'). Oprócz tego mamy odmiany o pędach zwisających (różne cv. Pendula), o liściach wiosną złocistożółtych (cv. Zlata), o liściach w różnym stopniu wycinanych (głęboko — cv. Asplenifolia, płytko — cv. Laciniata), o odmiennej formie korony (wydłużona, wąskostożkowata — grupa Fastigata, dodatkowo z pogiętymi gałęźmi — cv. Dawyck).

Grupa użytkowa: drzewa liściaste · na żywopłot

wymagania i uprawa

Fagus sylvatica
Ma wysokie wymagania glebowe. Dobrze rośnie na glebach żyznych, gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, o odczynie obojętnym, słabo kwaśnym lub zasadowym, także na glebach wapiennych. Gleba nie może przesychać, możliwie z równym poziomem wód gruntowych (rzędu 1-2 m), źle znosi wahania poziomu wód gruntowych, stanowisko nie może też być podmokłe. Lepiej rozwija się w rejonach Polski z większą sumą opadów.

space

Młode liście i pędy mogą być niszczone przez późne, majowe przymrozki, jednak szybko następuje regeneracja. Większy problem mogą być oparzenia kory wystawionej na bezpośrednie światło słoneczne, pozostają trwałe zeszpecenia a nawet zgorzele prowadzące do zamarcia drzewa — problem ten dotyczy roślin młodych lub starych nagle odsłoniętych po wycięciu sąsiadujących drzew.

space

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #20):
• bez odmiany · · ‘2 kule’ · ‘Asplenifolia’ · ‘Atropunicea’ · ‘Atropunicea K’ · ‘bonsai 2 kule’ · ‘Dawyck’ · ‘Dawyck Gold’ · ‘Dawyck Purple’ · ‘K’ · ‘K + Betula pendula’ · ‘kula’ · ‘Mercedes’ · ‘Pendula’ · ‘Purple Fountain’ · ‘Purpurea’ · ‘Purpurea Pendula’ · ‘Purpurea Pendula sol.’ · ‘Rohan Obelisk’ · ‘Swat Magret sol.’

znalezisko 20070109.1.js - Fagus sylvatica (buk zwyczajny); Góry Kaczawskie, okolice Wlenia
5f · 20070109.1.js
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie, okolice Wlenia/
znalezisko 20020130.3.bl - Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
5f · 20020130.3.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20020909.7.02 - Fagus sylvatica (buk zwyczajny); Kołobrzeg, park zdrojowy
3f · 20020909.7.02
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, park zdrojowy/
znalezisko 20090704.44.js - Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
1f · 20090704.44.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Rohan Obelisk/
znalezisko 20090704.45.js - Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
1f · 20090704.45.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Rohan Weeping/
znalezisko 00010000.23.jbs - Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
3f · 00010000.23.jbs
leg. Joanna Boisse
/cv. Rohan weeping/
znalezisko 00010000.15.kbb
3f · 00010000.15.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz
znalezisko 20050423.2.am; okolice Jaworzna
2f · 20050423.2.am
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Jaworzna/
literatura · references
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.143 [12]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.294 [38]
· Wałęza, W., 2002 — Żywopłoty. p.29 [42]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.17 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.24 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.181 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.101+74k+75k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.85 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.394+397 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.53 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.616 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.66 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.356+t19 [85.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.72 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.57 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 05.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Fagus_sylvatica.htm"> Fagus sylvatica (buk zwyczajny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>