atlas-roslin.pl

drzewiaste - liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie

↓nieliście przynajmniej spodem srebrzyście lub rdzawo owłosione włoskami tarczowatymi
↑nie brak włosków tarczowatych
↓nierośliny z cierniami
↓niepodkrzewy lub niskie krzewy o wzniesionych lub podnoszących się gałązkach
Genista germanica (janowiec ciernisty)
Genista germanica (janowiec ciernisty) · pokrój kwitnącej rośliny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście poniżej 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie wysoki krzew o łukowato przewieszonych gałązkach
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
pokrój
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
gałązka z kwiatem
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ponad 2 cm długości, mięsiste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lycium barbarum L. (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie - Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium halimifolium Mill. · Lycium vulgare Dunal · Lycium barbarum Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie rośliny bez cierni
↓niepnące lub czołgające się krzewy i podkrzewy
↓nieliście sercowate z gatką u nasady ogonka
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
pokrój
Fallopia aubertii (rdestówka Auberta)
kwiaty i owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, w dużych wiechach. Owocem orzeszek.
▶ Fallopia aubertii (L.Henry) Holub (rdestówka Auberta)
rdest Auberta · syn. Polygonum aubertii L.Henry · Fallopia baldschuanica (Regel) Holub p.p. · takson uprawiany[491]
↑nie liście niesercowate i bez gatki; owocem jagoda
↓nieliście zimozielone, skórzaste
Hedera helix (bluszcz pospolity)
Hedera helix (bluszcz pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty i jagody białe, w baldachach.
▶ Hedera helix L. (bluszcz pospolity)
wystepowanie - Hedera helix (bluszcz pospolity)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście niezimozielone, miękkie
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
pokrój
Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w gronach, fioletowe. Jagoda czerwona.
▶ Solanum dulcamara L (psianka słodkogórz)
wystepowanie - Solanum dulcamara (psianka słodkogórz)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie drzewa i krzewy nie pnące się i nie czołgające się
↓nieniskie krzewy do 1 (1.5) m wysokości
↑nie gałązki wyraźnie zdrewniałe, bez ostrych kantów
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; kwiaty w kotkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kotkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; kwiaty nie w kotkach
↓nieliście z dwoma przylistkami
Cotoneaster integerrimus (irga pospolita)
gałązka z owocami
Cotoneaster rotundifolius (irga okrągłolistna)
cv. Ruby
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc szupinkowy typu jabłka, z 2-5 orzeszkami w mięsistej owocni.
↑nie liście bez przylistków; owoc nie szupinkowy
↑nie liście zwykle owłosione lub ogruczolone lub podwinięte; kwitną krzewy ulistnione; owoc jagoda lub torebka
↑nie drzewa lub wysokie krzewy
↓nieliście nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście lancetowate do jajowato-lancetowatych
↓niegałązki łukowato przewieszone, ± ociernione
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
XL
pokrój
Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
gałązka z kwiatem
▶ Lycium barbarum L. (kolcowój zwyczajny)
wystepowanie - Lycium barbarum (kolcowój zwyczajny)
kolcowój szkarłatny · syn. Lycium halimifolium Mill. · Lycium vulgare Dunal · Lycium barbarum Aiton · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie liście okrągławe do eliptycznych
↓nieliście okrągławe, bardzo tępe
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
pokrój – kwitnący krzak
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce nieliczne suche pestkowce w dużym, wiechowatym, pierzasto owłosionym owocostanie.
↑nie liście eliptyczne, ostre
Frangula alnus
gałązka z kwiatami
Frangula alnus
gałązka z owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce soczyste, czarne pestkowce w baldaszkowatych pęczkach.
▶ Frangula alnus Mill. (kruszyna pospolita)
wystepowanie - Frangula alnus (kruszyna pospolita)
syn. Rhamnus frangula L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście owłosione lub przynajmniej na brzegu orzęsione
↓nieliście tylko na brzegu orzęsione, poza tym nagie, najwyżej na spodem na głównych nerwach owłosione
Fagus silvatica
Fagus sylvatica
rozwijające się liście
▶ Fagus sylvatica L. s.str. (buk zwyczajny)
wystepowanie - Fagus sylvatica (buk zwyczajny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście przynajmniej spodem filcowato lub jedwabiście owłosione
↓niepączki okryte tylko jedną łuską; liście obustronnie lub spodem, filcowato lub jedwabiście biało owłosione
Salix repens (wierzba płożąca)
XL
↑nie pączki okryte kilkoma łuskami; liście spodem miękko, szaro lub biało, filcowato (nie jedwabiście) owłosione
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji