takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.390); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Daphne cneorum L.

wawrzynek główkowy
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)

04.05.2008, Wilcza Wola; copyright © by Marek Snowarski

Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)
Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)

kwiat

Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)

pokrój

występowanie

Daphne cneorum (wawrzynek główkowy)

siedlisko

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.390 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20080504.1.08 - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Wilcza Wola

6f · 20080504.1.08
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/

znalezisko 20080428.1.08 - Daphne cneorum (wawrzynek główkowy); Wilcza Wola

5f · 20080428.1.08
leg. Marek Snowarski
/Wilcza Wola/