Thymelaeaceae

wawrzynkowate
Dwa pierwsze gatunki należą do flory Polski. Są one, jak i pozostałe, uprawiane jako krzewy/krzewinki ozdobne.

Thymelaea passerina · wilczypieprz roczny

Lygia passerina
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — VU–narażony