takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.270)

Daphne mezereum L.

wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

31.05.2002, Babia Góra; copyright © by Antoni Mielnikow

Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

osadzenie kwiatu na łodydze

Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Daphne mezereum

pąki

Daphne mezereum

kwiaty

Daphne mezereum
Daphne mezereum
Daphne mezereum
Daphne mezereum

forma albinotyczna

Daphne mezereum

forma albinotyczna

Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.270 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Wymagania: ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · światło · cień lub półcień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20040805.5.bg - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Góry Kaczawskie

1f · 20040805.5.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie/

znalezisko 00010000.31.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

3f · 00010000.31.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.425.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

2f · 00010000.425.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.299.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

1f · 00010000.299.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20040820.4.am - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); okolice Bytomia

1f · 20040820.4.am
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Bytomia/

znalezisko 20040325.1.bl - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Warszawa

10f · 20040325.1.bl
leg. Barbara Łotocka
/Warszawa/

znalezisko 20050726.2.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

2f · 20050726.2.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20050710.13.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

1f · 20050710.13.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20050709.6.mr - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Suwalszczyzna

3f · 20050709.6.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.10_01_43.jmak - Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko); Schw. Alb., Niemcy

6f · 00010000.10_01_43.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb., Niemcy/