Corylus avellana (leszczyna pospolita)
Salix caprea (wierzba iwa)
Salix pentandra (wierzba pięciopręcikowa)
Salix purpurea (wierzba purpurowa)
Salix cinerea (wierzba szara)
Salix triandra (wierzba trójpręcikowa)
Salix viminalis (wierzba wiciowa)
Salix (wierzba)
liczne gatunki
Crataegus (głóg)
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
Prunus cerasifera (śliwa wiśniowa)
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
Sambucus nigra (bez czarny)
Sambucus racemosa (bez koralowy)
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowata)
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
Alnus incana (olsza szara)
Alnus viridis (olsza zielona)
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
Sorbus aria (jarząb mączny)
Betula humilis (brzoza niska)
Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
Myrica gale (woskownica europejska)
Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Hippophae rhamnoides (rokitnik zwyczajny)
Cotoneaster (irga)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa (róża)
liczne gatunki róż
Rubus idaeus (malina właściwa)
Rubus (malina, jeżyna)
liczne gatunki jeżyn
Spiraea chamaedryfolia (tawuła ożankolistna)
Spiraea salicifolia (tawuła wierzbolistna)
Spiraea media (tawuła średnia)
Ribes spicatum (porzeczka czerwona)
Ulex europaeus (kolcolist zachodni)
Chamaecytisus (szczodrzeniec)
Sarothamnus scoparius (żarnowiec miotlasty)
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
Cornus sanguinea (dereń świdwa)
Rhamnus catharticus (szakłak pospolity)
Lonicera xylosteum (wiciokrzew pospolity)
Lonicera (wiciokrzew)
Viburnum opulus (kalina koralowa)