takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.161); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Betula humilis Schrank

brzoza niska
Betula humilis
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Betula humilis
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)
Betula humilis (brzoza niska)

cechy charakterystyczne

Gęsty krzew 50-200(300)cm wysokości; gałęzie wzniesione.

space

Liście dłuższe niż szersze, eliptyczne do eliptyczno jajowatych, okrągławe, 15-35mm długości, na ogonkach 2-5(8)mm długości; grubo nieregularnie piłkowane, ząbki ostre; nerwacja wystająca, nerwów bocznych 4-5(6) par.

space

Kwitnienie kwiecień-maj.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.161 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Betula humilis
wystepowanie
o mapie występowania
Relikt polodowcowy. W Polsce przebiega południowa granica zasięgu tego gatunku. Rośnie na torfowiskach niskich, podmokłych łąkach, w zaroślach wierzbowych; rzadko spotykany.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba mokra · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 00010000.10_10_21.jmak - Betula humilis (brzoza niska); Niemcy
8f · 00010000.10_10_21.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
znalezisko 00010000.B35.bl - Betula humilis (brzoza niska)
3f · 00010000.B35.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.132 [12]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.45 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.13 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.183 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.98 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.86 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.277+331 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.67+76+83 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.609 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.68 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.285 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.191 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.69 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.54 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.02.2016 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Betula_humilis.htm"> Betula humilis (brzoza niska) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>