takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.160); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Betula nana L.

brzoza karłowata
Betula nana (brzoza karłowata)
22.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana
Betula nana
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)

cechy charakterystyczne

Krzewinka lub krzew; (20)30-80(120)cm wysokości o ±pokładających się gałązkach.

space

Liście szersze niż dłuższe, okrągławe, 4-12(14)mm długości, na ogonku 1-2mm długości; tępo karbowane, karby w górze tępe; 2-4 pary nerwów bocznych.

space

Kwitnienie kwiecień-maj.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.160 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Betula nana (brzoza karłowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Górskie kwaśne torfowiska wysokie, torfiaste łąki. Relikt polodowcowy, pospolicie występuje w strefie tundry i lasotundry.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20080722.1.and - Betula nana (brzoza karłowata); Norwegia
4f · 20080722.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
znalezisko 00010000.B36.bl - Betula nana (brzoza karłowata)
10f · 00010000.B36.bl
leg. Barbara Łotocka

Betula ×intermedia

Betula nana × pubescens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.46 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.13 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.183 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.98 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.132 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.86 [9]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.277+333 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.67+74+78 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.610 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.68 [11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.281+t13 [85.5]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.191 [38]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.69 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.54 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.02.2016 · powstała/was created 06.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Betula_nana.htm"> Betula nana (brzoza karłowata) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>