takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Betula ×intermedia Thomas ex Rchb.

Betula nana × pubescens