gatunki rodzime

Pączki siedzące, okryte wieloma łuskami. Kwitnienie równoczesne z listnieniem. Młode gałązki obłe. Liście ±jasnozielone.

Kwiatostany żeńskie w formie typowych wydłużonych kotków; dojrzałe rozpadają się na trójklapowe łuski i oskrzydlone orzeszki. Pylniki dwudzielne.

Cechy kluczowe dotyczą liści z krótkopędów.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Betulaceae (brzozowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) niskie krzewy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście ±tępe, ±okrągławe, do 2.5(3)cm długości na ogonkach do 5mm długości; spodem z wystającą siatkowatą nerwacją.
  
    
Betula humilis
Betula humilis (brzoza niska)
(p) liście dłuższe niż szersze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Środkowa klapa łuski z kotków żeńskich dłuższa od bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Betula humilis (brzoza niska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Relikt polodowcowy. W Polsce przebiega południowa granica zasięgu tego gatunku. Rośnie na torfowiskach niskich, podmokłych łąkach, w zaroślach wierzbowych; rzadko spotykany.
    
    
Betula nana (brzoza karłowata)
Betula nana (brzoza karłowata)
(p) liście szersze niż dłuższe, prawie siedzące(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Klapy łuski z kotków żeńskich równej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Betula nana (brzoza karłowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie kwaśne torfowiska wysokie, torfiaste łąki. U nas to relikt polodowcowy.
    
  
(p) drzewa lub wysokie krzewy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. ...
  
    
(p) nerwów bocznych 9 i więcej par (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Kora młodych pędów o silnym aromatycznym zapachu.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
Betula lenta
Betula lenta
(p) łuski z równymi nagimi odcinkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Młode pędy szybko łysiejące. Kora ciemna, na młodych pniach prawie czarna, nie łuszcząca się.
Betula lenta (brzoza cukrowa)
brzoza wiśniowa · syn. Betula carpinifolia · takson uprawiany
  Rzadko sadzone drzewo ozdobne.
      
      
(p) łatka łuski owłosione, środkowa większa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Młode pędy krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Betula lutea (brzoza żółta)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Pochodzi ze wschodu Ameryki Północnej. U nas może być uprawiana jako drzewo ozdobne.
      
    
(p) nerwów bocznych co najwyżej 8(9) par(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kora młodych pędy bez silnego aromatycznego zapachu..
    
      
(p) liście drobne, po 4(-6) na krótkopędzie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Krzewy lub niskie drzewka.
      
        
Betula x oycoviensis
Betula xoycoviensis
(p) krzew lub drzewko (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Krótkopędy wydłużone, z (3)4-6 dość małymi (1.5-4cm długości) liśćmi; ostro podwójnie lub potrójnie piłkowanymi.
Betula ×oycoviensis (brzoza ojcowska)
wystepowanie
syn. Betula pendula × szaferi · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rzadko, na pojedynczych stanowiskach.
Najprawdopodobniej takson pochodzenia mieszańcowego brzoza brodawkowata (Betula pendula) × brzoza Szafera (Betula szaferi).
        
        
Betula szaferi (brzoza Szafera)
XL
(p) krótkowieczny gęsty krzew(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Liście po 5-15 na dość długich krótkopędach, małe, na długopędach znacznie większe, 2-6(9)cm długości; w górnej połowie odległe piłkowane.
Betula szaferi (brzoza Szafera)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pojawia się wśród potomstwa brzozy ojcowskiej (Betula ×oycoviensis); w 1965 roku jeden okaz w Dolinie Kobylańskiej, obecnie stanowiska naturalne nie istnieją.
        
      
(p) liście po 2-3 na krótkopędzie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Zwykle wysokie drzewa.
      
        
Betula pendula (brzoza brodawkowata)
Betula verrucosa
Betula pendula (brzoza brodawkowata)
(p) młode gałązki nagie; owoce szeroko oskrzydlone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Oskrzydlenie nasion 2-3× szersze od orzeszka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
Betula pendula (brzoza brodawkowata)
wystepowanie
brzoza zwisła · syn. Betula verrucosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Częsta na glebach suchych i piaszczystych, także skrajnie kwaśnych; unika żyznych i zasadowych. Występuje jako roślina pionierska na ugorach i terenach ruderalnych; może rosnąc na terenach jałowych.
        
        
(p) młode gałązki krótko owłosione; owoce wąsko oskrzydlone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Oskrzydlenie nasion co najwyżej 1.5× szersze od orzeszka.
        
          
Betula papyrifera
Betula papyrifera (brzoza papierowa)
(p) łuski trójklapowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Młode gałązki owłosione, szybko łysiejące, z gruczołkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
  Ozdobne drzewo parkowe.
          
          
Betula pubescens (brzoza omszona)
Betula pubescens (brzoza omszona)
(p) łuski trójwrębne; rodzime(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Gałązki bez gruczołków, krótko owłosione, potem łysiejące; nie zwieszone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Betula pubescens (brzoza omszona)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsta. Typowa dla siedlisk wilgotnych lub podmokłych, zabagnionych.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.187 [38]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.129 [12]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.36 [71.2]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.98+73k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.52 [3]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.7 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.182 [40]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.264+266 [119.2]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.64 [86.11]
· Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.269 [85.5]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.68 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2017 · powstała/was created 27.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Betula.htm"> Betula (brzoza) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>