takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.162); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Betula ×oycoviensis Besser

brzoza ojcowska
Betula pendula Roth ssp. oycoviensis (Besser) Á. et D. Löve · Betula pendula × szaferi
Betula x oycoviensis
30.08.2003, Ojców; copyright © by Antoni Mielnikow
Betula xoycoviensis
Ogród botaniczny
Betula ×oycoviensis (brzoza ojcowska)
Betula ×oycoviensis (brzoza ojcowska)
XL
Betula ×oycoviensis (brzoza ojcowska)
Betula ×oycoviensis (brzoza ojcowska)

cechy charakterystyczne

Najprawdopodobniej takson pochodzenia mieszańcowego brzoza brodawkowata (Betula pendula) × brzoza Szafera (Betula szaferi).
Krzew lub drzewko o krzaczastym pokroju, 3-5m wysokości, z gęstą koroną o cienkich i powyginanych gałązkach; kora zwykle biała.

space

Krótkopędy wydłużone, z (3)4-6 dość małymi liśćmi 1.5-4cm długości; ostro podwójnie lub potrójnie piłkowanymi; z 4-5(-6) parami nerwów bocznych, wystających obustronnie.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.162 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadko, na pojedynczych stanowiskach.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem