takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Rubus idaeus L.

malina właściwa
na stronie — występowanie