atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Rosales »

Fam. Rosaceae [🔉 ro·sa·ce·e]

różowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↑nie (z) rośliny zielne lub ścielące się po ziemi krzewinki
↓nie(z) kwiaty bez płatków korony, drobne, zielonkawe lub czerwonawe, zwykle w główkach lub wiechach
↓nie(z) liście nieparzysto pierzastozłożone; kwiaty w szczytowych główkach
↓nie(z) łodyga wzniesiona
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Sanguisorba minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 4 lub wiele; hypancjum bez kolców.
↑nie (z) ścielące się półkrzewy/byliny
Acaena microphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Hypancjum w czasie owocowania z 4 wyraźnymi ciernistymi wyrostkami.
  Uprawiane ścielące się, cienioznośne, darniowe byliny lub krzewinki.
↑nie (z) liście pojedyncze dłoniastodzielne rzadko do -siecznych, okrągławe; kwiatostany wierzchotkowate
↓nie(z) byliny, liście w różyczce liściowej i na łodydze
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w bogatych, szczytowych wiechach. Pręciki cztery.
↑nie (z) roczne bez przyziemnej różyczki liściowej
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
XL
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis (skrytek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w kłębikach, w kątach liści. Pręcik jeden.
↑nie (z) kwiaty z płatkami, nie w główkach
↓nie(z) liście pojedyncze, ścieląca się, zimozielona krzewinka, płatków zwykle 8
Dryas octopetala
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
↑nie ↓nie(z) liście dłoniaste 3-5 (9)-listkowe lub -klapowe
↓nie(z) maliny; kwiaty bez kieliszka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce kilka-kilkanaście drobnych soczystych pestkowców osadzonych na wypukłym dnie kwiatowym.
↑nie (z) kwiaty z działkami 2× liczniejszymi niż płatki (tj. z kielichem i kieliszkiem); owoc inny
↓nie(z) liście klapowane
Waldsteinia geoides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki żółte, z uszkami u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiane byliny ozdobne.
↑nie (z) liście dłoniastozłożone, 3-5 (9)-listkowe; płatki bez uszek w nasadzie; owoc bez długiego dzióbka
↓nie(z) owocem są niełupki na suchym lub gąbczastym dnie kwiatowym, odpadają osobno
↓nie(z) pręcików 5-10, słupków 5-15
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki żółte, znacznie krótsze od działek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) pręcików 15 do wielu, słupków wiele
↓nie(z) płatki czarnawopurpurowe, trwałe
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Comarum palustre L. (siedmiopalecznik błotny)
wystepowanie - Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
pięciornik błotny · syn. Potentilla palustris (L.) Scop. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) płatki żółte, opadają po przekwitnięciu
Potentilla arenaria
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-5 (9)-listkowe.
↑nie (z) owocem są drobne orzeszki na wypukłym mięsistym dnie kwiatowym - owocu pozornym
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki białe do żółtych, całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki białe lub żółtawe
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
Fragaria viridis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) płatki żółte
Potentilla indica (poziomkówka indyjska)
Duchesnea indica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf (poziomkówka indyjska)
wystepowanie - Potentilla indica (poziomkówka indyjska)
syn. Duchesnea indica (Andrews) Focke · antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście)[491]
  Uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała.
↑nie (z) liście pierzaste
↓nie(z) liście 2-3× pierzaste, bez przylistków
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty drobne, białe, jednopłciowe, w bogatych wiechach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście pojedynczo pierzastozłożone, z przylistkami, kwiaty obupłciowe
↓nie(z) liście ± równo podzielone, bez przerywania małymi listkami między większymi
↓nie(z) kwiaty bez kieliszka, płatki białe
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoce to drobne soczyste pestkowce osadzone na wypukłym dnie kwiatowym.
↑nie (z) kwiaty z kieliszkiem; płatki żółte lub ciemnoczerwone
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem są drobne niełupki na suchym lub gąbczastym dnie kwiatowym.
↑nie (z) liście przerywano podzielone, na osi między dużymi stoją małe listki
↓nie(z) kwiaty drobne, białe lub czerwono nabiegłe, w bogatych, gęstych wiechach
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
↑nie (z) kwiaty żółte lub czerwonawe w luźnych, ubogich wiechach lub gronach
↓nie(z) kwiaty w cienkich, kłosokształtnych gronach, bez kieliszka
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupki dwa, otoczone przez hypancjum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty w luźnych wiechach, z kieliszkiem, bez kolców
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Słupek górny, z szyjką wydłużającą się na owocu.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.46 [71.4]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.435 [71.3]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.306 [86.10]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.226 [12]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.214+57k+59k+62k+73k+74k+75k [15]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.329 [40]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.84 [16.7]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.11+14+16 [119.2]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.44+153 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.3 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.272 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.178 [446]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji