⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - słupki dwa lub więcej, niezrośnięte]
⇒ zwarta wersja klucza
  
  
  
(p) rośliny zielne lub ścielące się po ziemi krzewinki (↑nie)
  
    
(p) kwiaty bez płatków korony, drobne, zielonkawe lub czerwonawe, zwykle w główkach lub wiechach (↓nie)
    
      
(p) liście nieparzysto pierzastozłożone; kwiaty w szczytowych główkach (↓nie)
      
        
(p) łodyga wzniesiona (↓nie)
Sanguisorba officinalis (krwiściąg lekarski)
Sanguisorba minor
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Pręcików 4 lub wiele; hypancjum bez kolców.
        
        
(p) ścielące się półkrzewy/byliny (↑nie)
Acaena microphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Hypancjum w czasie owocowania z 4 wyraźnymi ciernistymi wyrostkami.
  Uprawiane ścielące się, cienioznośne, darniowe byliny lub krzewinki.
        
      
(p) liście pojedyncze dłoniastodzielne rzadko do -siecznych, okrągławe; kwiatostany wierzchotkowate (↑nie)
      
        
(p) byliny, liście w różyczce liściowej i na łodydze (↓nie)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
Alchemilla monticola (przywrotnik pasterski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiaty w bogatych, szczytowych wiechach. Pręciki cztery.
        
        
(p) roczne bez przyziemnej różyczki liściowej (↑nie)
Aphanes inexspectata (skrytek drobnoowockowy)
XL
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis (skrytek polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Kwiaty w kłębikach, w kątach liści. Pręcik jeden.
        
    
(p) kwiaty z płatkami, nie w główkach (↑nie)
    
      
(p) liście pojedyncze, ścieląca się, zimozielona krzewinka, płatków zwykle 8 (↓nie)
Dryas octopetala
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) liście dłoniaste 3-5(9)-listkowe lub -klapowe (↑nie) (↓nie)
      
        
(p) maliny; kwiaty bez kieliszka (↓nie)
· ta cecha diagnostyc ...
· Owoce kilka-kilkanaście drobnych soczystych pestkowców osadzonych na wypukłym dnie kwiatowym.
        
        
(p) kwiaty z działkami 2× liczniejszymi niż płatki (tj. z kielichem i kieliszkiem); owoc inny (↑nie)
        
          
(p) liście klapowane (↓nie)
Waldsteinia geoides
· ta cecha diagnos ...
· Płatki żółte, z uszkami u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  Uprawiane byliny ozdobne.
          
          
(p) liście dłoniastozłożone, 3-5(9)-listkowe; płatki bez uszek w nasadzie; owoc bez długiego dzióbka (↑nie)
          
            
(p) owocem są niełupki na suchym lub gąbczastym dnie kwiatowym, odpadają osobno (↓nie)
            
              
(p) pręcików 5-10, słupków 5-15 (↓nie)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Płatki żółte, znacznie krótsze od działek.
· ta cecha diagn ...
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) pręcików 15 do wielu, słupków wiele (↑nie)
              
                
(p) płatki czarnawopurpurowe, trwałe (↓nie)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
wystepowanie
pięciornik błotny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) płatki żółte, opadają po przekwitnięciu (↑nie)
Potentilla arenaria
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście 3-5(9)-listkowe.
                
            
(p) owocem są drobne orzeszki na wypukłym mięsistym dnie kwiatowym - owocu pozornym (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Płatki białe do żółtych, całobrzegie.
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
            
              
(p) płatki białe lub żółtawe (↓nie)
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
Fragaria viridis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
              
              
(p) płatki żółte (↑nie)
Duchesnea indica (poziomkówka indyjska)
Duchesnea indica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  Uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała.
              
      
(p) liście pierzaste (↑nie)
      
        
(p) liście 2-3× pierzaste, bez przylistków (↓nie)
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Kwiaty drobne, białe, jednopłciowe, w bogatych wiechach.
· ta cecha diagn ...
        
        
(p) liście pojedynczo pierzastozłożone, z przylistkami, kwiaty obupłciowe (↑nie)
        
          
(p) liście ±równo podzielone, bez przerywania małymi listkami między większymi (↓nie)
          
            
(p) kwiaty bez kieliszka, płatki białe (↓nie)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
Rubus caesius (jeżyna popielica)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Owoce to drobne soczyste pestkowce osadzone na wypukłym dnie kwiatowym.
            
            
(p) kwiaty z kieliszkiem; płatki żółte lub ciemnoczerwone (↑nie)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla anserina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Owocem są drobne niełupki na suchym lub gąbczastym dnie kwiatowym.
            
          
(p) liście przerywano podzielone, na osi między dużymi stoją małe listki (↑nie)
          
            
(p) kwiaty drobne, białe lub czerwono nabiegłe, w bogatych, gęstych wiechach (↓nie)
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
            
            
(p) kwiaty żółte lub czerwonawe w luźnych, ubogich wiechach lub gronach (↑nie)
            
              
(p) kwiaty w cienkich, kłosokształtnych gronach, bez kieliszka (↓nie)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
Agrimonia eupatoria (rzepik pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Słupki dwa, otoczone przez hypancjum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
              
              
(p) kwiaty w luźnych wiechach, z kieliszkiem, bez kolców (↑nie)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Słupek górny, z szyjką wydłużającą się na owocu.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu