fot. jmak-Duchesnea-indica-VIII.08.3 (866×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Duchesnea indica (poziomkówka indyjska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Freiburg, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski