fot. bl-f187-dryas-octopetala (487×520) — copyright © by Barbara Łotocka
pokrój w czasie kwitnienia
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dryas octopetala

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2002, Warszawa, ogród
copyright © by Barbara Łotocka