oznaczanie

Taksony sekcji Caninae są z natury bardzo zmienne i przy ich oznaczaniu nie można kierować się pojedynczą cechą, lecz ich zespołem (cechy w obrębie gatunku mają czasem krańcową zmienność). Poniższy klucz jest w układzie Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II, 1987 — Rosa - róża. [16.5II], w bardzo praktycznym ujęciu Zielińskiego, bez nadmiernego drobienia taksonów z tej sekcji.
Optymalny termin zbioru do oznaczania następuje ok. 10-15 dni po kwitnieniu. Chodzi o to aby mieć znacznie rozwinięte owoce, z w pełni rozwiniętymi działkami, a jeszcze nie opadłymi. Należy zebrać:
· dwa dobrze rozwinięte pędy kwiatowe (tam oceniamy cechy liści - szczytowe i środkowe; cechy owoców i kwiatów odczytujemy z centralnych w kwiatostanie),
· szczytowy odcinek długopędu dwuletniego lub jednorocznego który zakończył swój wzrost tj. z w pełni rozwiniętymi kolcami (oceniamy kolce i owłosienie).
Przed zielnikowaniem należy zanotować ułożenie działek na owocu, zapach roztartych włosków gruczołowatych (o ile są), wielkość i ułożenie pędów na krzewie (wskazana fotografia).
Ząbkowanie ocenia się na szczytowym listku i na najwyższej parze.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rosaceae-D (różowate drzewa i krzewy)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) przylistki frędzlowate, wcinano-ząbkowane (↓nie)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Szyjki słupków zrośnięte w długą, ±równowąską kolumienkę (po wysuszeniu łatwo się odłamuje).
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Jeden z gatunków rodzicielskich wielu odmian pnących i wielokwiatowych.
  
  
(p) przylistki całobrzegie lub ±ząbkowane (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Szyjki słupków wolne, znacznie krótsze od pręcików, nie lub tylko nieco wystają z wnętrza hypancjum; znamiona ich skupione w główkę.
  
    
(p) młode pędy i kolce gęsto owłosione (↓nie)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kolce szydlaste, przechodzące w szczecinki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często uprawiany i zdziczały.
    
    
(p) pędy i kolce nagie; liście inne, nie pomarszczone (↑nie)
    
      
(p) ujście hypancjum szerokie (przynajmniej 1/3 szerokości dysku) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Szyjki słupków gęsto owłosione, tworzą dużą, siedzącą główkę.
      
        
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa glauca (róża czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Działki do 2-3mm szerokości, przeważnie całobrzegie lub z nitkowatymi łatkami, po przekwitnięciu ±wzniesione w górę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Rosa glauca (róża czerwonawa)
syn. Rosa rubrifolia · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
        
          
(p) niełupki zwykle tylko na dnie hypancjum (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Działki najczęściej odpadają przed dojrzeniem owoców. Owoce pokryte gruczołkami na trzoneczkach.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Rzadko uprawiane i dziczejące krzewy rodem z Ameryki Północnej.
          
            
(p) kolce podprzylistkowe często zakrzywione (↓nie)
Rosa virginiana (róża wirgińska)
Rosa virginiana (róża wirgińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Liście (5)7-9-listkowe; przylistki górnych liści i podkwiatki szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Rosa virginiana (róża wirgińska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) kolce podprzylistkowe szydlaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Liście 5(7)-listkowe; przylistki i podkwiatki wąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Rosa carolina (róża karolińska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
          
(p) niełupki są na dnie i na ściankach hypancjum (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Działki dość trwałe i zwykle odpadają po dojrzeniu owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
          
            
(p) działki całobrzegie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
            
              
(p) kwiaty białe lub żółte, zwykle bez podkwiatów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Listki obustronnie zielone, nie sine, (5)7-9(11)-listkowe, zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  Krzewy rzadko uprawiane i zdziczałe.
              
                
(p) kwiaty białe, owoce czarne lub fioletowe (↓nie)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Owoce czarne lub fioletowe, szypułki podobnej barwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
syn. Rosa spinosissima · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiany i zdziczały, miejscami zadomowiony.
                
                
(p) kwiaty żółte, o specyficznym zapachu (↑nie)
Rosa foetida (róża żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Owoce ceglastoczerwone, często nie wykształcone.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa foetida (róża żółta)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                
              
(p) kwiaty różowe, rzadko białe, o przyjemnych zapachu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Listki zwykle spodem sine i ±owłosione; jeśli zielone to na pędach kwitowych przylistki szerokie, a pędy bez kolców lub z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi.
              
                
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa villosa
Rosa villosa (róża jabłkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Kolce zwykle krępe i grube, proste, nagle rozszerzone u nasady; w węzłach i na międzywęźlach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa villosa (róża jabłkowata)
wystepowanie
syn. Rosa mollis · Rosa pomifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
                
                  
(p) kombinacja cech; gatunek górski (↓nie)
Rosa pendulina (róża alpejska)
Rosa pendulina (róża alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Dojrzałe owoce najczęściej ±zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnosty ...
Rosa pendulina (róża alpejska)
wystepowanie
syn. Rosa alpina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, bardzo rzadko niżej i w uprawie.
                  
                  
(p) inna kombinacja cech; gatunki niżowe, zwykle uprawiane i zdziczałe (↑nie)
                  
                    
(p) listki spodem gęsto ogruczolone, ząbki drobne, ostre, przylegające (↓nie)
Rosa davurica (róża dahurska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Krzew do 1m wysokości, podobny do róży girlandowej (Rosa majalis).
Rosa davurica (róża dahurska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiany i dziczejący.
                    
                    
(p) listki spodem bez gruczołków, jeśli ±ogruczolone, to ząbki duże, szerokie, odstające (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
                    
                      
(p) pędy kwiatowe i długopędy z drobnymi igiełkowatymi lub szczeciniastymi kolcami (↓nie)
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Owoce zwykle owalne lub dzbanuszkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiana i zdziczała.
                      
                      
(p) krótkopędy i długopędy przynajmniej w górze bez kolców albo z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi (↑nie)
                      
                        
(p) listki zwykle najszersze poniżej połowy i zwykle spodem ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
· Szypułki często z gruczołkami na trzoneczkach.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  Rosa gorinkensis Besser (róża rosyjska)

Uprawiana i zdziczała.

                        
                        
(p) listki zwykle najszersze około połowy lub powyżej połowy, spodem bez gruczołków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Szypułki najczęściej gładkie.
                        
                          
(p) pędy kwiatowe i szczyty długopędów bez kolców, brązowe (↓nie)
Rosa blanda (róża labradorska)
Rosa blanda (róża labradorska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiatostany (1)2-5(8)-kwiatowe; kwiaty różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostycz ...
Rosa blanda (róża labradorska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiana i dziczejąca.
                          
                          
(p) pędy kwiatowe i długopędy z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi (↑nie)
Rosa majalis (róża girlandowa)
Rosa majalis (róża girlandowa)
XL
Rosa majalis (róża girlandowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Kwiaty po 1(2-3), ciemne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa majalis (róża girlandowa)
wystepowanie
syn. Rosa cinnamomea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na naturalnych stanowiskach i uprawiana (najczęściej w odmianie pełnokwiatowej), dziczejąca.
                          
            
(p) działki wyraźnie pierzaste (↑nie)
            
              
(p) kwiaty żółte; kolce słomkowożółte, szydlaste (↓nie)
Rosa foetida (róża żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Listki nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa foetida (róża żółta)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiana (odmiany pełnokwiatowe i mieszańce) i dziczejąca.
              
              
(p) kwiaty różowe lub białe, wonne; kolce szare, często hakowate (↑nie)
  Sekcja Caninae
              
                
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
· Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) kombinacja cech (↑nie) (↓nie)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· Szypułki i owoce zwykle pokryte gruczołkami na trzoneczkach, a często także szczecinkami.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
wystepowanie
syn. Rosa eglanteria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, zbocza.
                
                
(p) listki innego kształtu, JEŚLI NIE, to albo wyraźnie sine i stosunkowo duże, albo bez gruczołów, albo gęsto kutnerowato owłosione (↑nie)
                
                  
(p) listki zwykle sine lub sinozielone, ±gęsto owłosione, spodem zwykle ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· Szypułki zwykle pokryte gruczołkami na trzoneczkach lub szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna ...
                  
                    
(p) pędy wyprostowane (↓nie)
Rosa villosa (róża jabłkowata)
Rosa villosa
· ta cecha diagnos ...
· Kolce proste, nagle rozszerzone u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Rosa villosa (róża jabłkowata)
wystepowanie
syn. Rosa mollis · Rosa pomifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, dawniej uprawiana i zdziczała.
                    
                    
(p) pędy ±łukowate (↑nie)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
· ta cecha diagnostycz ...
· Kolce bardzo zmienne, ±zakrzywione lub rzadziej proste (często przy tym skierowane w dół), stopniowo rozszerzające się ku nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa sherardii (róża zapoznana)
wystepowanie
róża Sherarda · syn. Rosa cujavica · Rosa omissa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, miedze.
                    
                  
(p) listki nagie lub ±owłosione, spodem bez gruczołków, JEŚLI ogruczolone to szypułki gładkie albo bardzo krótkie, a kolce hakowate (↑nie)
                  
                    
(p) płatki jasnoróżowe; działki kwiatów centralnych zwykle z delikatnymi nitkowatymi łatkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Płatki jasnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa inodora (róża eliptyczna)
wystepowanie
syn. Rosa elliptica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla.
                    
                    
(p) płatki zwykle ciemnoróżowe; działki kwiatów centralnych z szerszymi, lancetowatymi łatkami (↑nie)
Rosa dumalis (róża sina)
Rosa dumalis (róża sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Płatki zwykle ciemnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa dumalis (róża sina)
wystepowanie
syn. Rosa coriifolia · Rosa glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                    
      
(p) ujście hypancjum wąskie (średnica < 1/3 szerokości dysku) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Szyjki słupka nagie lub ±luźno owłosione, rzadko wełniste.
· ta cecha diagnos ...
      
        
(p) pędy proste, cienkie, do 3(4)mm średnicy i 50(100)cm wysokości (↓nie)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kolce (jeśli obecne) na ogół drobne, proste lub zakrzywione, zwykle z domieszką igiełkowatych kolców i szczecinek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa gallica (róża francuska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, suche zarośla.
        
        
(p) pędy często łukowate, zwykle znacznie grubsze i wyższe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kolce zwykle silniejsze.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Sekcja Caninae
        
          
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
· Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, zarośla, głównie na południu Polski.
          
          
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
          
            
(p) listki szerokie, drobne, spodem gęsto ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
· Szypułki (często i owoce) zwykle z trzoneczkowatymi gruczołkami i szczecinkami.
            
              
(p) szyjki słupków nagie; kolce jednorodne (↓nie)
Rosa micrantha (róża drobnokwiatowa)
XL
· ta cecha diagnostyc ...
· Płatki jasnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
Rosa micrantha (róża drobnokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, zarośla, skraje lasów.
              
              
(p) szyjki słupków zwykle ±gęsto owłosione; kolce zwykle z domieszką drobnych (↑nie)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Płatki drobne, ciemnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
wystepowanie
syn. Rosa eglanteria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) listki węższe, JEŚLI NIE to dość duże i sine ALBO bez gruczołków ALBO gęsto kutnerowato owłosione (↑nie)
            
              
(p) listki często sine, spodem ±ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
              
                
(p) szyjki słupków nagie lub ±luźno owłosione; wejście do hypancjum bardzo wąskie (↓nie)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Wejście do hypancjum bardzo wąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                
                
(p) szyjki słupków gęsto owłosione; wejście do hypancjum szersze, ok. 1mm średnicy (↑nie)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Wejście do hypancjum szersze, ok. 1mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa sherardii (róża zapoznana)
wystepowanie
róża Sherarda · syn. Rosa cujavica · Rosa omissa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· JEŚLI listki ogruczolone, to ALBO szypułki gładkie, ALBO kolce silnie zakrzywione, hakowate.
              
                
(p) szyjki słupków gęsto owłosione, tworzą zwykle dużą, siedzącą główkę (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Działki na owocach w górę wzniesione, rzadziej rozchylone na boki; zwykle odpadają dopiero po dojrzeniu owoców, rzadziej w trakcie dojrzewania.
                
                  
(p) działki wąskie z delikatnymi, nitkowatymi łatkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Listki zielone, spodem ±gęsto ogruczolone.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa inodora (róża eliptyczna)
wystepowanie
syn. Rosa elliptica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) działki z szerszymi, lancetowatymi łatkami (↑nie)
Rosa dumalis (róża sina)
Rosa dumalis (róża sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Listki zwykle sinawe, gładkie (rzadziej ogruczolone).
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa dumalis (róża sina)
wystepowanie
syn. Rosa coriifolia · Rosa glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                
(p) szyjki słupków nagie lub ±luźno owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Działki na owocach w dół odchylone lub rzadziej rozpostarte na boki lub ukośnie w górę wzniesione; zwykle przed pełną dojrzałością owoców.
                
                  
(p) płatki zwykle białe, drobne (↓nie)
Rosa agrestis
Rosa agrestis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Szyjki słupków przeważnie nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa agrestis (róża rolna)
wystepowanie
róża polna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                  
                  
(p) płatki zwykle różowe, większe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Działki o łatkach mniej licznych i na ogół słabiej ogruczolonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
                  
                    
(p) listki wyraźnie sine lub sinozielone, obustronnie ±owłosione; szypułki z gruczołkami na trzoneczkach (↓nie)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Szypułki kwiatów z licznymi gruczołkami na trzoneczka; 2-3(4)× dłuższe od hypancjum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) liście zwykle zielone, nagie lub ±owłosione; szypułki nagie (↑nie)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa canina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Szypułki zwykle gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Rosa canina (róża dzika)
wystepowanie
dzika róża · syn. Rosa dumetorum · Rosa nitidula · Rosa obtusifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, miedze, przydroża, skraje lasów. Często formy bezcierniowe stosowane jako podkładki pod róże ogrodowe.
                    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

właściwości i zastosowanie

W medycynie stosuj się Rose pseudo-fructus (owoc róży) — wysuszone owoce pozorne gatunków z rodzaju róża, po usunięciu niełupek.
Analiza dostępności roślin (form i odmian #1): bez odmiany