oznaczanie

Taksony sekcji Caninae są z natury bardzo zmienne i przy ich oznaczaniu nie można kierować się pojedynczą cechą, lecz ich zespołem (cechy w obrębie gatunku mają czasem krańcową zmienność). Poniższy klucz jest w układzie Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II, 1987 — Rosa - róża. [16.5II], w bardzo praktycznym ujęciu Zielińskiego, bez nadmiernego drobienia taksonów z tej sekcji.
Optymalny termin zbioru do oznaczania następuje ok. 10-15 dni po kwitnieniu. Chodzi o to aby mieć znacznie rozwinięte owoce, z w pełni rozwiniętymi działkami, a jeszcze nie opadłymi. Należy zebrać:
· dwa dobrze rozwinięte pędy kwiatowe (tam oceniamy cechy liści - szczytowe i środkowe; cechy owoców i kwiatów odczytujemy z centralnych w kwiatostanie),
· szczytowy odcinek długopędu dwuletniego lub jednorocznego który zakończył swój wzrost tj. z w pełni rozwiniętymi kolcami (oceniamy kolce i owłosienie).
Przed zielnikowaniem należy zanotować ułożenie działek na owocu, zapach roztartych włosków gruczołowatych (o ile są), wielkość i ułożenie pędów na krzewie (wskazana fotografia).
Ząbkowanie ocenia się na szczytowym listku i na najwyższej parze.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rosaceae-D (różowate drzewa i krzewy)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) przylistki frędzlowate, wcinano-ząbkowane (↓nie)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
·  Szyjki słupków zrośnięte w długą, ±równowąską kolumienkę (po wysuszeniu łatwo się odłamuje).
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Rosa multiflora (róża wielokwiatowa)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Jeden z gatunków rodzicielskich wielu odmian pnących i wielokwiatowych.
  
  
(p) przylistki całobrzegie lub ±ząbkowane (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
·  Szyjki słupków wolne, znacznie krótsze od pręcików, nie lub tylko nieco wystają z wnętrza hypancjum; znamiona ich skupione w główkę.
  
    
(p) młode pędy i kolce gęsto owłosione (↓nie)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
·  Kolce szydlaste, przechodzące w szczecinki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Często uprawiany i zdziczały.
    
    
(p) pędy i kolce nagie; liście inne, nie pomarszczone (↑nie)
    
      
(p) ujście hypancjum szerokie (przynajmniej 1/3 szerokości dysku) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
·  Szyjki słupków gęsto owłosione, tworzą dużą, siedzącą główkę.
      
        
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa glauca (róża czerwonawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
·  Działki do 2-3mm szerokości, przeważnie całobrzegie lub z nitkowatymi łatkami, po przekwitnięciu ±wzniesione w górę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Rosa glauca (róża czerwonawa)
syn. Rosa rubrifolia · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
        
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
        
          
(p) niełupki zwykle tylko na dnie hypancjum (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
·  Działki najczęściej odpadają przed dojrzeniem owoców. Owoce pokryte gruczołkami na trzoneczkach.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
  Rzadko uprawiane i dziczejące krzewy rodem z Ameryki Północnej.
          
            
(p) kolce podprzylistkowe często zakrzywione (↓nie)
Rosa virginiana (róża wirgińska)
Rosa virginiana (róża wirgińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
·  Liście (5)7-9-listkowe; przylistki górnych liści i podkwiatki szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Rosa virginiana (róża wirgińska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) kolce podprzylistkowe szydlaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
·  Liście 5(7)-listkowe; przylistki i podkwiatki wąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Rosa carolina (róża karolińska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
          
(p) niełupki są na dnie i na ściankach hypancjum (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
·  Działki dość trwałe i zwykle odpadają po dojrzeniu owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
          
            
(p) działki całobrzegie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
            
              
(p) kwiaty białe lub żółte, zwykle bez podkwiatów (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
·  Listki obustronnie zielone, nie sine, (5)7-9(11)-listkowe, zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  Krzewy rzadko uprawiane i zdziczałe.
              
                
(p) kwiaty białe, owoce czarne lub fioletowe (↓nie)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
·  Owoce czarne lub fioletowe, szypułki podobnej barwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Rosa pimpinellifolia (róża gęstokolczasta)
syn. Rosa spinosissima · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiany i zdziczały, miejscami zadomowiony.
                
                
(p) kwiaty żółte, o specyficznym zapachu (↑nie)
Rosa foetida (róża żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
·  Owoce ceglastoczerwone, często nie wykształcone.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa foetida (róża żółta)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                
              
(p) kwiaty różowe, rzadko białe, o przyjemnych zapachu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
·  Listki zwykle spodem sine i ±owłosione; jeśli zielone to na pędach kwitowych przylistki szerokie, a pędy bez kolców lub z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi.
              
                
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa villosa
Rosa villosa (róża jabłkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
·  Kolce zwykle krępe i grube, proste, nagle rozszerzone u nasady; w węzłach i na międzywęźlach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa villosa (róża jabłkowata)
wystepowanie
syn. Rosa mollis · Rosa pomifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
                
                  
(p) kombinacja cech; gatunek górski (↓nie)
Rosa pendulina (róża alpejska)
Rosa pendulina (róża alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
·  Dojrzałe owoce najczęściej ±zwisające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostycz ...
Rosa pendulina (róża alpejska)
wystepowanie
syn. Rosa alpina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, bardzo rzadko niżej i w uprawie.
                  
                  
(p) inna kombinacja cech; gatunki niżowe, zwykle uprawiane i zdziczałe (↑nie)
                  
                    
(p) listki spodem gęsto ogruczolone, ząbki drobne, ostre, przylegające (↓nie)
Rosa davurica (róża dahurska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
·  Krzew do 1m wysokości, podobny do róży girlandowej (Rosa majalis).
Rosa davurica (róża dahurska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiany i dziczejący.
                    
                    
(p) listki spodem bez gruczołków, jeśli ±ogruczolone, to ząbki duże, szerokie, odstające (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
                    
                      
(p) pędy kwiatowe i długopędy z drobnymi igiełkowatymi lub szczeciniastymi kolcami (↓nie)
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
·  Owoce zwykle owalne lub dzbanuszkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiana i zdziczała.
                      
                      
(p) krótkopędy i długopędy przynajmniej w górze bez kolców albo z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi (↑nie)
                      
                        
(p) listki zwykle najszersze poniżej połowy i zwykle spodem ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępn ...
·  Szypułki często z gruczołkami na trzoneczkach.
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
  Rosa gorinkensis Besser (róża rosyjska)

Uprawiana i zdziczała.

                        
                        
(p) listki zwykle najszersze około połowy lub powyżej połowy, spodem bez gruczołków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
·  Szypułki najczęściej gładkie.
                        
                          
(p) pędy kwiatowe i szczyty długopędów bez kolców, brązowe (↓nie)
Rosa blanda (róża labradorska)
Rosa blanda (róża labradorska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
·  Kwiatostany (1)2-5(8)-kwiatowe; kwiaty różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Rosa blanda (róża labradorska)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiana i dziczejąca.
                          
                          
(p) pędy kwiatowe i długopędy z wyraźnymi kolcami podprzylistkowymi (↑nie)
Rosa majalis (róża girlandowa)
Rosa majalis (róża girlandowa)
XL
Rosa majalis (róża girlandowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
·  Kwiaty po 1(2-3), ciemne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
Rosa majalis (róża girlandowa)
wystepowanie
syn. Rosa cinnamomea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na naturalnych stanowiskach i uprawiana (najczęściej w odmianie pełnokwiatowej), dziczejąca.
                          
            
(p) działki wyraźnie pierzaste (↑nie)
            
              
(p) kwiaty żółte; kolce słomkowożółte, szydlaste (↓nie)
Rosa foetida (róża żółta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
·  Listki nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa foetida (róża żółta)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Rzadko uprawiana (odmiany pełnokwiatowe i mieszańce) i dziczejąca.
              
              
(p) kwiaty różowe lub białe, wonne; kolce szare, często hakowate (↑nie)
  Sekcja Caninae
              
                
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
·  Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
(p) kombinacja cech (↑nie) (↓nie)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
·  Szypułki i owoce zwykle pokryte gruczołkami na trzoneczkach, a często także szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
wystepowanie
syn. Rosa eglanteria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, zbocza.
                
                
(p) listki innego kształtu, JEŚLI NIE, to albo wyraźnie sine i stosunkowo duże, albo bez gruczołów, albo gęsto kutnerowato owłosione (↑nie)
                
                  
(p) listki zwykle sine lub sinozielone, ±gęsto owłosione, spodem zwykle ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
·  Szypułki zwykle pokryte gruczołkami na trzoneczkach lub szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
                  
                    
(p) pędy wyprostowane (↓nie)
Rosa villosa (róża jabłkowata)
Rosa villosa
· ta cecha diagnos ...
·  Kolce proste, nagle rozszerzone u nasady.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Rosa villosa (róża jabłkowata)
wystepowanie
syn. Rosa mollis · Rosa pomifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, dawniej uprawiana i zdziczała.
                    
                    
(p) pędy ±łukowate (↑nie)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
· ta cecha diagnostycz ...
·  Kolce bardzo zmienne, ±zakrzywione lub rzadziej proste (często przy tym skierowane w dół), stopniowo rozszerzające się ku nasadzie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa sherardii (róża zapoznana)
wystepowanie
róża Sherarda · syn. Rosa cujavica · Rosa omissa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, skraje lasów, miedze.
                    
                  
(p) listki nagie lub ±owłosione, spodem bez gruczołków, JEŚLI ogruczolone to szypułki gładkie albo bardzo krótkie, a kolce hakowate (↑nie)
                  
                    
(p) płatki jasnoróżowe; działki kwiatów centralnych zwykle z delikatnymi nitkowatymi łatkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
·  Płatki jasnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa inodora (róża eliptyczna)
wystepowanie
syn. Rosa elliptica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla.
                    
                    
(p) płatki zwykle ciemnoróżowe; działki kwiatów centralnych z szerszymi, lancetowatymi łatkami (↑nie)
Rosa dumalis (róża sina)
Rosa dumalis (róża sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
·  Płatki zwykle ciemnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa dumalis (róża sina)
wystepowanie
syn. Rosa coriifolia · Rosa glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                    
      
(p) ujście hypancjum wąskie (średnica < 1/3 szerokości dysku) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
·  Szyjki słupka nagie lub ±luźno owłosione, rzadko wełniste.
· ta cecha diagnosty ...
      
        
(p) pędy proste, cienkie, do 3(4)mm średnicy i 50(100)cm wysokości (↓nie)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
Rosa gallica (róża francuska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
·  Kolce (jeśli obecne) na ogół drobne, proste lub zakrzywione, zwykle z domieszką igiełkowatych kolców i szczecinek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa gallica (róża francuska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, suche zarośla.
        
        
(p) pędy często łukowate, zwykle znacznie grubsze i wyższe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
·  Kolce zwykle silniejsze.
· ta cecha diagnostyczna j ...
  Sekcja Caninae
        
          
(p) kombinacja cech (↓nie)
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
XL
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
·  Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, zarośla, głównie na południu Polski.
          
          
(p) inna kombinacja cech (↑nie)
          
            
(p) listki szerokie, drobne, spodem gęsto ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
·  Szypułki (często i owoce) zwykle z trzoneczkowatymi gruczołkami i szczecinkami.
            
              
(p) szyjki słupków nagie; kolce jednorodne (↓nie)
Rosa micrantha (róża drobnokwiatowa)
XL
· ta cecha diagnostyc ...
·  Płatki jasnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
Rosa micrantha (róża drobnokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, zarośla, skraje lasów.
              
              
(p) szyjki słupków zwykle ±gęsto owłosione; kolce zwykle z domieszką drobnych (↑nie)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
·  Płatki drobne, ciemnoróżowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa rubiginosa (róża rdzawa)
wystepowanie
syn. Rosa eglanteria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) listki węższe, JEŚLI NIE to dość duże i sine ALBO bez gruczołków ALBO gęsto kutnerowato owłosione (↑nie)
            
              
(p) listki często sine, spodem ±ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
·  Szypułki zwykle ogruczolone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
              
                
(p) szyjki słupków nagie lub ±luźno owłosione; wejście do hypancjum bardzo wąskie (↓nie)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
·  Wejście do hypancjum bardzo wąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                
                
(p) szyjki słupków gęsto owłosione; wejście do hypancjum szersze, ok. 1mm średnicy (↑nie)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
Rosa sherardii (róża zapoznana)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
·  Wejście do hypancjum szersze, ok. 1mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa sherardii (róża zapoznana)
wystepowanie
róża Sherarda · syn. Rosa cujavica · Rosa omissa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
              
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
·  JEŚLI listki ogruczolone, to ALBO szypułki gładkie, ALBO kolce silnie zakrzywione, hakowate.
              
                
(p) szyjki słupków gęsto owłosione, tworzą zwykle dużą, siedzącą główkę (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
·  Działki na owocach w górę wzniesione, rzadziej rozchylone na boki; zwykle odpadają dopiero po dojrzeniu owoców, rzadziej w trakcie dojrzewania.
                
                  
(p) działki wąskie z delikatnymi, nitkowatymi łatkami (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
·  Listki zielone, spodem ±gęsto ogruczolone.
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa inodora (róża eliptyczna)
wystepowanie
syn. Rosa elliptica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) działki z szerszymi, lancetowatymi łatkami (↑nie)
Rosa dumalis (róża sina)
Rosa dumalis (róża sina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
·  Listki zwykle sinawe, gładkie (rzadziej ogruczolone).
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Rosa dumalis (róża sina)
wystepowanie
syn. Rosa coriifolia · Rosa glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                
(p) szyjki słupków nagie lub ±luźno owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
·  Działki na owocach w dół odchylone lub rzadziej rozpostarte na boki lub ukośnie w górę wzniesione; zwykle przed pełną dojrzałością owoców.
                
                  
(p) płatki zwykle białe, drobne (↓nie)
Rosa agrestis
Rosa agrestis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
·  Szyjki słupków przeważnie nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
Rosa agrestis (róża rolna)
wystepowanie
róża polna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Miedze, przydroża, zarośla, skraje lasów.
                  
                  
(p) płatki zwykle różowe, większe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
·  Działki o łatkach mniej licznych i na ogół słabiej ogruczolonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
                  
                    
(p) listki wyraźnie sine lub sinozielone, obustronnie ±owłosione; szypułki z gruczołkami na trzoneczkach (↓nie)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
·  Szypułki kwiatów z licznymi gruczołkami na trzoneczka; 2-3(4)× dłuższe od hypancjum.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Rosa tomentosa (róża kutnerowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) liście zwykle zielone, nagie lub ±owłosione; szypułki nagie (↑nie)
Rosa canina (róża dzika)
Rosa canina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
·  Szypułki zwykle gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Rosa canina (róża dzika)
wystepowanie
dzika róża · syn. Rosa dumetorum · Rosa nitidula · Rosa obtusifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, miedze, przydroża, skraje lasów. Często formy bezcierniowe stosowane jako podkładki pod róże ogrodowe.
                    
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw