antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Rosa acicularis Lindl.

róża igiełkowata
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
07.2013, OB Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski
Rosa acicularis (róża igiełkowata)
Rosa acicularis (róża igiełkowata)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Rzadko uprawiana i dziczejąca.

Krzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa północno-wschodnia, Azja północna i północno-wschodnia, Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: XIXw. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych