fot. bg-Rosa_canina_1b — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rosa canina

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce (działki kielicha w dół odgięte lub poziomo rozpostarte, z pierzastymi łatkami, owoce gładkie, nagie, kuliste lub eliptyczne)
19.09.2004, Las Marceliński, Poznań · copyright © by Błażej Gierczyk