takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rosa micrantha Borrer ex Sm.

róża drobnokwiatowa