Byliny znoszące suszę

inne znoszące suszę

zwykle lepiej rosną przy umiarkownej ale stałej dostępności wody