w cieniu

w półcieniu, gleby wilgotne

Anemone (zawilec)
liczne gatunki